Kontrola kocentracji przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola kocentracji przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej - strona 1 Kontrola kocentracji przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej - strona 2

Fragment notatki:


KONTROLA KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW W PRAWIE UE
EWOLUCJA ZASAD KONTROLI KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW W PRAWIE
UNIJNYM (WSPÓLNOTOWYM)
Unormowania dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw znajdowały się już w Traktacie ustanawiającym EWWiS. Analogiczne przepisy nie zostały jednak umieszczone w Traktacie Ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W jednym z wyroków ETS stwierdził, że koncentracja, która prowadzi do umocnienia pozycji dominującej może nadużywać zakaz nadużywania pozycji dominującej. W kolejnych wyrokach
zaakceptowano zapatrywanie, że Komisja w sprawach związanych z koncentracją może stosować środki tymczasowe, oraz że transakcje prowadzące do koncentracji podlegają ograniczeniom 45 wynikającym z zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję. Akty normatywne:
- Rozporządzenie z 2004 r. nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. oraz
wytyczne do niego:
- wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw
- wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnych połączeń przedsiębiorstw
NORMATYWNA DEFINICJA KONCENTRACJI:
Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia 139/2004 z koncentracją mamy do czynienia wówczas, gdy nastąpiła trwała zmiana kontroli, która wyniknęła z:
a) łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części
przedsiębiorstw, lub
b) przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo
albo przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub
częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw czy to wartościowych drodze zakupu papierów
wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób. Formą
koncentracji tego typu jest utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa pełniącego w sposób trwały
wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego. Podstawą kontroli mogą być wszelkie środki, które dają możliwość wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo. Można wskazać przykładowo na:
➔ własność lub prawo użytkowania całego lub części aktywów przedsiębiorstwa;
➔ prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na skład, głosowanie lub
decyzje organów przedsiębiorstwa.
Kontrolę przejmują osoby lub przedsiębiorstwa, które: • są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich
umów, lub
• nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy
odpowiednich umów, mają uprawnienia wykonywania wypływających z nich praw.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz