Prawo gospodarcze publiczne - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2387
Wyświetleń: 6622
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze publiczne - skrypt - strona 1 Prawo gospodarcze publiczne - skrypt - strona 2 Prawo gospodarcze publiczne - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Podsystemy prawa ochrony konkurencji obowiązujące w Polsce

Prawo krajowe

 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i kon Prawo gospodarcze publiczne sumentów– Art. 101-109 TFUE

Prawo europejskie

 • Liczne akty prawa wtórnego Ich wzajemne relacje wyznaczają Rozporządzenia Rady WE
 • 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i82 TWE
 • 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Systematyka reguł konkurencji

Prawo antymonopolowe (reguły odnoszące się do przedsiębiorstw)

 • Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
  • art. 6 uokik
  • art. 101 TFUE
 • Zakaz nadużywania pozycji dominującej
  • art. 9 uokik
  • art. 102 TFUE
 • Kontrola koncentracji przedsiębiorstw
  • art. 13 uokik
  • Rozporządzenie nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Źródła prawa ujęcie materialne Reguły odnoszące się do państw członkowskich (jedynie europejski wymiar)

 • Reguły pomocy państwa• Art. 107-109 TFUE
 • Prawa specjalne i wyłączne – liberalizacja niektórych sektorów gospodarki (główniesieciowych)
  • Art. 106 TFUE (...)

Kary wymierzane przez Prezesa UOKiK

 • 2009 – 494 mln zł – suma kar za naruszenie reguł konkurencji
 • 2011 – 131 mln zł – prawdopodobnie najwyższa jednostkowa kara – POLKOMTEL S.A.Kary wymierzone przez DOJ USA
 • Największa kara – 500 mln $ Hoffman-La Roche – (witaminy) w 1999 roku Znaczenie prawa ochrony konkurencji w Europie i na świecie powszechność reguł konkurencji Każde państwo o rozwiniętej gospodarce rynkowej posiada system prawa ochrony konkurencji– USA, Uź i jej Państwa Członkowskie, Australia, Japonia, RPA, Korea Pd., Brazylia,Argentyna, Ukraina, Rosja itd.W 2007 roku prawo antymonopolowe przyjęły Chiny Nie zawsze tak było – pierwotnie tylko USA Systemy prawa konkurencji na świecie (2004 r.)
  Znaczenie prawa ochrony konkurencji w Europie i na świecie Wnioski:
  • Społeczeństwa państw o gospodarkach rynkowych uznają konieczność ochrony konkurencji
  • Konkurencja jest traktowana jako wielka wartość, na co wskazuje skala sankcji oraz ogromne koszty postępowań
   - Pytania:
   • dlaczego konkurencja jest tak istotna, że jej ochronie poświęca się tyle uwagi i środków?

Wiele celów prawa konkurencji UE

  • Dobrobyt konsumenta (efektywność gospodarcza) – cel główny
  • Tworzenie rynku wewnętrznego
   • Przejawia się głównie w koncepcji nadużywania pozycji dominującej
  • Ochrona słabszych uczestników rynku, – konsumentów i MŚP, równość, uczciwość (w zaniku)
   • porozumienia pionowe i koncepcja nadużywania pozycji dominującej
  • Zwiększanie konkurencyjności UEKonwergencja transatlantycka i wewnątrzeuropejskaPrawo konkurencji UE recypuje koncepcje z USA
  • Dobrobyt konsumenta (efektywność gospodarcza) jako absolutnie podstawowy cel reguł konkurencji UE
  • Przejęcie innych koncepcji – leniency, privateenforcement, kryminalizacja? Systemy prawa konkurencji p. cz. coraz bardziej zbliżone do siebie
  • Te same prądy myślowe
  • Ścisła współpraca w ramach ECN dlaczego chronimy konkurencję?Teoria chicagowska (neoliberalna teoria cen) – aktualne
  • Efektywność alokacyjna
  • Efektywność produkcyjna
  • Efektywność konsumpcyjna (transakcyjna)+ współcześnie
  • Efektywność dynamiczna (innowacyjna)
  Przedmiot ochrony prawa konkurencjI Zakres przedmiotowy uokik
  • Art. 1 ust. 1 uokik - Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów
  • Celem ustawy jest ochrona mechanizmu konkurencyjnego, konkurencji jako zjawiska instytucjonalnego charakteryzującego gospodarkę wolnorynkową
  • Ochrona konkurencji w oparciu o przepisy uokik podejmowana jest w interesie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz