praktyki ograniczajace konkurencje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
praktyki ograniczajace konkurencje - omówienie - strona 1 praktyki ograniczajace konkurencje - omówienie - strona 2 praktyki ograniczajace konkurencje - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Praktyki ograniczające konkurencję
Zakazy porozumień ograniczajacych konkurencję
Których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym:
Ustalanie bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży
Ograniczanie lub kontrolowanie rynków zbytu lub produkcji oraz postępu technicznego lub inwestycji
Podział rynku zbytu lub zakupu
Stosowanie uciążliwych lub niejednolitych warunków umów
Nie stosuje się:
Jeśli porozumienia zawierają konkurenci których łączny udział w rynku

(…)

… wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców (…)
uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady…
… wierzytelności (dodatkowe warunki)
Następującej w toku postępowania upadłościowego, chyba że przejmujący jest konkurentem, lub członkiem grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przejmowanego
Podmioty zobowiązane do zgłoszenia zamiaru koncentracji
Art. 94 ust. 2 uokik w przypadku łączenia się przedsiębiorstw - zgłoszenie wspólne łączących się przedsiębiorców
w przypadku przejęcia kontroli - przejmujący…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz