Prawo gospodarcze publiczne

note /search

Skrypty - Gospodarka

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 2940

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE CZĘŚĆ OGÓLNA GOSPODARKA Dlaczego musimy zdefiniować pojęcie gospodarki? Gospodarka ( działalność gospodarcza- tu używamy tych pojęć jako synonimów ) jest w warunkach współczesnego państwa poddana w mniejszym lub większym stopniu poddana regulacji prawnej, określającej...

Prawo gospodarcze publiczne - skrypt

  • Uniwersytet Łódzki
  • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 2422
Wyświetleń: 6720

Podsystemy prawa ochrony konkurencji obowiązujące w PolscePrawo krajoweUstawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i kon Prawo gospodarcze publiczne sumentów– Art. 101-109 TFUE Prawo europejskie

Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743

Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim I. Pojęcie działalności gospodarczej na gruncie u.s.d.g. Pozytywne cechy działalności gospodarczej Kryterium zarobkowego celu Uchwała SN z 30.11.1992 r., III CZP 134/92, OSNC 1993, nr 5, poz. 79: „Nie można jednak podzielić poglądu powoda, że j...

Prawo działalności gospodarczej - Swoboda działalności gospodarczej...

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1295

Prawo działalności gospodarczej Wyrok SN z 12.5.2005 r., I UK 258/04, OSNP 2006, nr 3-4, poz. 58: „Przepisy o działalności gospodarczej podlegały, począwszy od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, licznym zmianom, co wiązało się z porządkowaniem stanu prawnego i dostosowywaniem go do nowego w ...