Prawo gospodarcze publiczne

Skrypty - Gospodarka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 1988

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE CZĘŚĆ OGÓLNA GOSPODARKA Dlaczego musimy zdefiniować pojęcie gospodarki? Gospodarka ( działalność gospodarcza- tu używamy tych pojęć jako synonimów ) jest w warunkach współczesnego państwa poddana w mniejszym lub większym stopniu poddana regulacji prawnej, określającej...

Prawo gospodarcze publiczne - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 5243

Podsystemy prawa ochrony konkurencji obowiązujące w PolscePrawo krajoweUstawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i kon Prawo gospodarcze publiczne sumentów– Art. 101-109 TFUE Prawo europejskie

Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1519

Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim I. Pojęcie działalności gospodarczej na gruncie u.s.d.g. Pozytywne cechy działalności gospodarczej Kryterium zarobkowego celu Uchwała SN z 30.11.1992 r., III CZP 134/92, OSNC 1993, nr 5, poz. 79: „Nie można jednak podzielić poglądu powoda, że j...

Prawo działalności gospodarczej - Swoboda działalności gospodarczej...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Prawo gospodarcze publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1043

Prawo działalności gospodarczej Wyrok SN z 12.5.2005 r., I UK 258/04, OSNP 2006, nr 3-4, poz. 58: „Przepisy o działalności gospodarczej podlegały, począwszy od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, licznym zmianom, co wiązało się z porządkowaniem stanu prawnego i dostosowywaniem go do nowego w ...