Skrypty - Gospodarka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypty - Gospodarka - strona 1 Skrypty - Gospodarka - strona 2 Skrypty - Gospodarka - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
CZĘŚĆ OGÓLNA
GOSPODARKA
Dlaczego musimy zdefiniować pojęcie gospodarki?
Gospodarka ( działalność gospodarcza- tu używamy tych pojęć jako synonimów ) jest w warunkach współczesnego państwa poddana w mniejszym lub większym stopniu poddana regulacji prawnej, określającej:
a. podstawy ( zasady ) jej organizacji i funkcjonowania
b. formy organizacyjne
c warunki, jakie muszą być spełnione
d. możliwość ( obowiązek oddziaływania państwa na gospodarkę.
1) po pierwsze - jest to więc przedmiot regulacji prawa- prawa gospodarczego publicznego. Pojęcie gospodarki wyznacza więc pojęcie i zakres regulacji prawa gospodarczego publicznego.
2) po drugie- jest to cel WE ( bo przecież - Europejska Wspólnota Gospodarcza )- należy wyodrębnić gospodarkę od sfer, które pozostają poza zakresem jej zainteresowania::
a. działalności państwa,
b. działalności kulturowej, społecznej.
Definicja gospodarki
Gospodarka należy do tych obszarów życia społecznego, które ze względu na różnorodność przejawów, różne podstawy ideologiczne, jak również stosowane metody, trudno jest w sposób jednoznaczny określić. Przeszkodą jest brak konstytucyjno- prawnego określenia gospodarki, ustalającego jej miejsce w życiu społecznym, a także celów, którym powinna służyć. Musimy więc sformułować pewne kryteria, z których żadne nie jest samo w sobie wystarczające do zdefiniowania gospodarki- mają one charakter komplementarny.
1) KRYTERIUM PRZEDMIOTOWE - ( ze względu na dający się określić przedmiot regulacji ) jest to jedna z dziedzin życia społecznego, wyodrębniona ze względu na określone cechy wyróżniające.
To nie wystarczy - gospodarka nie jednak banalnym, oczywistym przedmiotem regulacji- jest trudna do określenia. W piśmiennictwie podnosi się problem wyodrębnienia gospodarki jako przedmiotu regulacji. Trudno wskazać kryteria, wedle których można by odróżnić gospodarkę od innych przejawów aktywności ludzkiej. Prof. Lech Morawski ( "Główne problemy współczesnej filozofii prawa" )- "gospodarka to efekt funkcjonalnej i kulturowej dyferencjacji systemów społecznych. Społeczeństwa składają się z podsystemów- takich jak gospodarka, nauka, oświata, kultura. Każdy z tych podsystemów- w zależności od tego, na co skierowane są jego operacje ( np. nauka- pogłębiane ludzkiej wiedzy, oświata- przekazywanie tej wiedzy ), wytwarza właściwe dla siebie systemy organizacyjne i funkcjonalne wedle specyficznej dla siebie logiki działania.
Gospodarka ( w ujęciu L. Morawskiego ) to jeden z podsystemów społecznych, który charakteryzuje odrębna:
a. struktura organizacyjna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz