Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim - strona 1 Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim - strona 2 Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim
I. Pojęcie działalności gospodarczej na gruncie u.s.d.g.
Pozytywne cechy działalności gospodarczej
Kryterium zarobkowego celu
Uchwała SN z 30.11.1992 r., III CZP 134/92, OSNC 1993, nr 5, poz. 79:
„Nie można jednak podzielić poglądu powoda, że jeśli działalność ta nie przynosi zysków, to przestaje być działalnością gospodarczą”.
Zarobkowy cel działalności gospodarczej zostaje zachowany także w przypadku:
podjęcia działalności z zamiarem przeznaczenia zysku na cele statutowe (fundacja, stowarzyszenie). Potwierdził to wyrok WSA w Białymstoku z 26.4.2006 r. (sygn. akt I SA/Bk 68/06): „bez znaczenia jest przy tym, że zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację były przekazywane na realizację jej podstawowych celów statutowych. Przekazywanie wypracowanych dochodów na działalność charytatywną nie zmienia w żaden sposób charakteru prowadzonej działalności, w dalszym ciągu jest to działalność gospodarcza”
Uboczna działalność (nieprzynosząca głównego dochodu) jako działalność gospodarcza
Wyrok SN z 11.10.1996 r., III RN 4/96, OSNP 1997, nr 10, poz. 160:
„Należy ponadto zauważyć, że podlega zgłoszeniu do ewidencji, także taka działalność osoby fizycznej, która stanowi dodatkowe źródło jej dochodu (uboczne zajęcie zarobkowe). (…) Działalność uboczna, z istoty rzeczy prowadzona w niewielkim rozmiarze (bo stanowi dodatkowe źródło dochodu) jest zatem co do zasady kwalifikowana jako działalność gospodarcza, gdyż podlega wpisowi do ewidencji”.
Kryterium zorganizowanego charakteru
Wyrok NSA w Łodzi z 10.2.2003 r., I SA/Łd 603/01, ONSA 2004, nr 1, poz. 28:
Jej działalność ograniczyła się do czynności przygotowawczych, do uruchomienia produkcji wyrobów ciastkarskich, jak wynajęcie lokalu, (…), zakup środka trwałego lub wyposażenia. A samych tego rodzaju czynności nie można uznać za działalność gospodarczą, gdyż nie są one ani działalnością wytwórczą, ani handlową (…)”.
Kryterium ciągłości działalności gospodarczej
Stąd zachodzi potrzeba indywidualnego badania i uwzględniania „indywidualnych okoliczności występujących w konkretnej sprawie” (wyrok NSA w Warszawie z 28.1.1998 r., II SA 1426/97, LEX nr 43197). Stanowisko to potwierdzono także w wyroku NSA w Łodzi z 2.12.1994 r., SA/Łd 741/94, LEX nr 26531 gdzie uznano, że: „działalność gospodarcza to prawnie określona sytuacja, którą trzeba oceniać na podstawie zbadania konkretnych okoliczności faktycznych, wypełniających lub niewypełniających znamiona tejże działalności”.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz