Koncentracja kapitału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncentracja kapitału - strona 1 Koncentracja kapitału - strona 2 Koncentracja kapitału - strona 3

Fragment notatki:


KONCENTRACJA KAPITAŁU:
Koncentracja kapitału jest jednym z charakterystycznych elementów globalizacji. Jej plusem jest to,
że ogromne korporacje, przynajmniej w niektórych sferach gospodarki, są wysoko efektywne i
43
prowadzą pożyteczne prace badawczo-rozwojowe. Działalność wielkich przedsiębiorstw
przyczynić się może do podniesienia konkurencyjności unijnej gospodarki.
Koncentracja kapitału niesie za sobą także duże zagrożenia: ograniczenie ilości przedsiębiorstw
prowadzących działalność na danym rynku może prowadzić do zmniejszenia presji konkurencyjnej
i szkodliwej monopolizacji.
Zgodnie z wnioskami analizy ekonomicznej, unijne prawo antymonopolowe nie zabrania koncentracji przedsiębiorstw, lecz jedynie stwarza mechanizmy, których zadaniem jest zapewnienie, by procesy te nie godziły w interes publiczny. RODZAJE KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW:
Koncentrację przedsiębiorstw możemy podzielić na:
➢ horyzontalne (poziome) - między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi, czyli takimi,
które działają na tym samym rynku właściwym, np. połączenie dwóch przedsiębiorstw
produkujących auta. Za koncentracje horyzontalne uznaje się nie tylko koncentracje między
faktycznymi, ale także między potencjalnymi konkurentami.
➢ niehoryzontalne - wśród nich wyróżniamy: - wertykalne (pionowe ) - między przedsiębiorstwami działającymi na różnych poziomach
łańcucha produkcji lub dystrybucji, np. przejęcie przez producenta materiałów budowlanych
sieci hurtowni takich artykułów; - konglomeratywne - są to koncentracje nie mające ani horyzontalnego ani wertykalnego
charakteru, np. połączenie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją sprzętu fotograficznego i
wytwórni muzycznej.
KONTROLA KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW W PRAWIE STANÓW
ZJEDNOCZONYCH
USTAWODAWSTWO: Pierwszym aktem normatywnym tego dotyczącym była Ustawa Shermana (US). W wyroku w
sprawie Northern Securities SN stwierdził, że wszelkie koncentracje między bezpośrednimi konkurentami stanowią „kombinacje” ograniczające handel i są sprzeczne z art. 1 US. Następnym aktem była Ustawa Claytona (UC), która w art. 7 zabrania nabywania akcji i udziałów innych korporacji, jeżeli może to prowadzić do zasadniczego ograniczenia konkurencji między przedsiębiorstwami biorącymi udział w koncentracji. Intencją
prawodawcy było daleko idące ograniczenie dopuszczalności koncentracji. Art, 7 UC zawierał
jednak poważne luki, gdyż unormowanie to nie ograniczało swobody przeprowadzania koncentracji
wertykalnych i konglomeratywnych oraz nie znajdowało zastosowania do nabywania składników


(…)


operacji o mniejszym znaczeniu gospodarczym, uczestnicy koncentracji zobowiązani są przed ich
przeprowadzeniem zgłosić właściwej agencji swoje zamierzenia. (rozpatruje je albo Federalna
Komisja Handlu albo Wydział Antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości, w zależności w
jakim sektorze działają dane podmioty)
Jeżeli w ciągu 30 dni od notyfikacji, właściwy organ nie zażąda udzielenia dodatkowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz