Wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnego połączenia przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnego połączenia przedsiębiorstw - strona 1 Wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnego połączenia przedsiębiorstw - strona 2 Wytyczne w sprawie oceny niehoryzontalnego połączenia przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:


WYTYCZNE W SPRAWIE OCENY NIEHORYZONTALNEGO POŁĄCZENIA PRZEDSIEBIORSTW Połączenia niehoryzontalne dzielimy na wertykalne/pionowe i konglomeratywne. Pierwsze z nich
zostały zdefiniowane jako te, które dotyczą przedsiębiorstw prowadzących działalność na różnych ogniwach łańcucha dostaw. Na przykład, jeżeli wytwórca danego produktu
(„przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla”) łączy się z jednym ze swoich
dystrybutorów („przedsiębiorstwo działające na rynku niższego szczebla”), mamy do czynienia z
połączeniem wertykalnym . Połączenia konglomeratywne to te które nie są ani wertykalne ani
horyzontalne. W kontekście połączeń niehoryzontalnych zastosowanie mają także ogólne wytyczne
przedstawione w sprawie połączeń horyzontalnych.
W wytycznych stwierdza się, że prawdopodobieństwo znaczącego zakłócenia skutecznej
konkurencji jest zasadniczo mniejsze w przypadku połączeń niehoryzontalnych niż w
przypadku połączeń horyzontalnych. Po pierwsze, inaczej niż w przypadku połączeń
horyzontalnych, połączenia wertykalne lub konglomeracyjne nie pociągają za sobą eliminacji
bezpośredniej konkurencji między łączącymi się przedsiębiorstwami na tym samym właściwym
rynku. W rezultacie główne źródło efektów antykonkurencyjnych przy połączeniach
horyzontalnych jest nieobecne przy połączeniach wertykalnych i konglomeracyjnych. Po drugie
połączenia wertykalne i konglomeracyjne niosą ze sobą duże możliwości zwiększenia wydajności.
Podobnie jak połączenia horyzontalne, połączenia niehoryzontalne mogą znacząco zakłócać
skuteczną konkurencję na dwa podstawowe sposoby: poprzez efekty nieskoordynowane oraz efekty skoordynowane . Zasadniczo efekty nieskoordynowane odnotowuje się, kiedy połączenia
powodują wykluczenie. Termin „wykluczenie” używany jest do opisu wszelkich sytuacji, w których
dostęp faktycznych lub potencjalnych konkurentów do materiałów lub rynków jest wskutek
połączenia utrudniony lub uniemożliwiony, co ogranicza zdolność i/lub motywację takich
przedsiębiorstw do konkurowania. W wyniku takiego wykluczenia łączące się przedsiębiorstwa
oraz być może niektórzy z ich konkurentów mogą w sposób opłacalny podnieść ceny naliczane
50
konsumentom. Sytuacje takie powodują znaczące zakłócenia skutecznej konkurencji i dlatego dalej
określa się je mianem „wykluczenia antykonkurencyjnego”. Udział w rynku i poziom koncentracji W punkcie 23 wytycznych, stwierdza się, że połączenia niehoryzontalne nie stanowią zagrożenia dla skutecznej konkurencji, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz