Publiczne prawo gospodarcze - Regulacja działalności gospodarczej

Nasza ocena:

4
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo gospodarcze - Regulacja działalności gospodarczej - strona 1

Fragment notatki:

9.10.2008r. marcin.stozkiewicz@uj.edu.pl dyżur - 13:30 - 14:30 pok.307 na ul.Olszewskiego
katedra publicznego prawa gospodarczego
Publiczne prawo gospodarcze:
normy prawne, których celem jest oddziaływanie państwa na gospodarkę w celu ochrony tej gospodarki/rynku/obrotu gospodarczego. Normy te ingerują w neutralne procesy rynkowe
wpływ państwa na swobodę wolnego rynku Ustawodawca chcąc ograniczyć działalność gospodarczą wprowadza reglamentację działalności gospodarczej.
Różne sposoby reglamentacji:
koncesje
zezwolenia
licencje
Regulacja działalności gospodarczej - ustawodawca określa sposoby prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców już działających, wtrąca się w swobody rynku i ogranicza ją. Np. taryfy
Liberalizacja rynku - na uregulowanym, wolnym rynku. dotyczy rynków, które były domeną monopoli państwowych, ustawowych, itd. Np. rynek lotniczy, kolejowy
proces uwalniania rynku przez wprowadzenie konkurencji, poprzez podział rynku,
Publiczne prawo gospodarcze jest owocem interwencjonalizmu państwowego. Tyle, ile różnych działalności gospodarczej, tyle różnych rynków. Im bardziej skomplikowane są zależności, reguły na danym rynku, tym więcej regulacji państwowych. Publiczne prawo gospodarcze - część ogólna PPG + podstawowe metody regulacji/reglamentacji
Źródła PPG: Ścisły związek z prawem wspólnotowym.
1. Prawo wspólnotowe (I filar)
(pr. Wspólnotowe - dyrektywa - polska ustawa) dorobek prawny wspólnoty: pisany - traktaty, niepisany - zasady
Zasady ogólne prawa UE:
zasada jawności (prawo zamówień publicznych)
zasada proporcjonalności (np. pomoc publiczna)
Prawa wtórne:
rozporządzenia - w zakresie prawa konkurencji (wiąże bezpośrednio)
dyrektywy - przy liberalizacji rynków, jest instrumentem harmonizacji - określają cele i muszą być transportowane i wdrożone, wdrożenie dotyczy skutku - wiążą co do celu. Cele są określone regułami bądź miernikami liczbowymi. Decyzje - skierowane do podmiotów indywidualnych, wiążą bezpośrednio, można się odwoływać do sądu I instancji. Np. decyzja w sprawie pomocy państwa. „Soft law” np. Pomoc państwa, określane są w wytycznych .
2. prawo krajowe:
Konstytucja - stosuje się ją bezpośrednio i wprost, art. 20 - społeczna gospodarka rynkowa, art. 22 - wolność działalności gospodarczej, art. 31 ust.3 - proporcjonalność. Wolny rynek jest regulowany, ale ta regulacja jest ściśle ograniczona prawem. Z konstytucji wyprowadza się np. zasadę konkurencji, zasadę ochrony własności. Trzy najważniejsze zasady:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz