Prawo antymonopolowe - wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo antymonopolowe - wprowadzenie - strona 1 Prawo antymonopolowe - wprowadzenie - strona 2 Prawo antymonopolowe - wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:


I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE PRAWO ANTYMONOPOLOWE - element większego zespołu norm prawnych zorientowanych na
zapewnienie właściwego funkcjonowania mechanizmów konkurencyjnych. Nie można jednak
powiedzieć, że prawo antymonopolowe jest zbiorem norm, których zadaniem jest maksymalne
zaostrzenie konkurencji.
W ramach prawa konkurencji wyodrębniamy:
1. prawo antymonopolowe
2. prawo subwencyjne
3. prawo nieuczciwej konkurencji NA PRAWO ANTYMONOPOLOWE SKŁADA SIĘ: - zakaz umowy kartelowej - zakaz nadużywania pozycji dominującej - kontrola koncentracji przedsiębiorstw PDSTAWOWE POJĘCIA EKONOMICZNE: 1. POPYT - ilość towarów lub usług, które przy określonej cenie konsumenci chcą i mogą
nabyć.
2. ZASADA POPYTU - wzrost popytu prowadzi zazwyczaj do wzrostu cen, a spadek popytu
powoduje spadek cen.
3. PODAŻ - ilość towarów lub usług, które przy określonej cenie są oferowane na rynku.
4. ZASADA PODAŻY - wzrost podaży wywołuje spadek cen, spadek podaży powoduje
wzrost cen.
5. DOBRA SUBSTYTUCYJNE - są towarami lub usługami, które zaspokajają te same
potrzeby. Wzrost ceny jednego z dóbr substytucyjnych powoduje spadek popytu na nie i
wzrost popytu na inne dobra substytucyjne, np. masło i margaryna. STRUKTURY RYNKU: 1. KONKURENCJA DOSKONAŁA - w jej warunkach działa wiele, stosunkowo małych
przedsiębiorstw, które wytwarzają takie same lub bardzo podobne produkty. Żaden z
podmiotów prowadzących działalność gosp. nie wywiera odczuwalnego wpływu na poziom
cen. Przedsiębiorstwa muszą zaakceptować cenę jako daną i nie mają na nią żadnego
wpływu. Podmioty gosp. nie mogą doprowadzić do wzrostu cen poprzez obniżenie swej
produkcji, ale przy określonym poziomie cen mogą sprzedać dowolną ilość towarów/usług.
Występuje TYLKO rywalizacja cenowa! Największą zaletą konkurencji doskonałej jest to,
że prowadzi ona do efektywności alokacyjnej , co oznacza efektywne wykorzystanie
1
dostępnych zasobów. Doskonale konkurencyjnym rynkiem jest międzynarodowy rynek
zboża.
Przyczynami niedoskonałości rynków są korzyści skali oraz bariery wejścia:
Zjawisko KORZYŚCI SKALI polega na tym, że duże przedsiębiorstwa są w stanie
produkować taniej niż ich mniejsi konkurenci. Im więcej dany podmiot gosp. wyprodukuje,
tym mniejsze poniesie koszty jednostkowe i taniej sprzeda swoje produkty, co spowoduje
przerzedzenie rynku i możliwość wpływania na poziom cen przez większe przedsiębiorstwa.
Intensywność korzyści skali zależy od techniki i struktury kosztów.

(…)

… na ceny swoich produktów. Przykładem konkurencji
monopolistycznej jest rynek detalicznej sprzedaży paliw. W konkurencji monopolistycznej
przedsiębiorstwa konkurują nie tylko ceną, ale i jakością oraz prowadzą działalność
reklamową.
OLIGOPOL - rodzaj rynku, na którym działa kilka, najwyżej kilkanaście przedsiębiorstw.
Skrajną postacią oligopolu jest duopol - rynek podzielony między dwa podmioty. Cechą
właściwą oligopolu jest to, że podmioty gosp. starają się przewidywać i uwzględniać
decyzje konkurentów. Oligopole można podzielić na :
- ustabilizowane - przedsiębiorstwa akceptują istniejący podział rynku i nie prowadzą
ekspansji kosztem konkurentów. Poziom cen wyznacza największe przedsiębiorstwo, tzw.
przywódca cenowy, a pozostałe podmioty dostosowują cenniki do jego decyzji.
- nieustabilizowane…
… na bardzo duże zyski, ale kartele są
bardzo szkodliwe dla gospodarki, gdyż prowadzą do wzrostu cen i spadku produkcji. Gdy
zmowa dotyczy dużej części gospodarki pojawić się może zjawisko stagflacji - ogólnego
wzrostu cen (inflacji) i bezrobocia połączonego ze spadkiem produkcji. W państwach o
gospodarce rynkowej tworzenie karteli jest zabronione
MONOPOL - w jego warunkach na rynku działa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz