Oligopol - różne warianty decyzji produkcyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3773
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oligopol - różne warianty decyzji produkcyjnych - strona 1 Oligopol - różne warianty decyzji produkcyjnych - strona 2 Oligopol - różne warianty decyzji produkcyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Oligopol - różne warianty decyzji produkcyjnych. Formy porozumień monopolistycznych.
Założenia modelu oligopolu. Problem utrudnień w wejściu do gałęzi.
Założenia modelu oligopolu: Niewielka liczba przedsiębiorstw w gałęzi (kilka, lub kilkanaście - raczej dużych), wielu kupujących.
Produkt jednorodny ( Np. stal, miedź, spirytus) lub zróżnicowany ( Np. wody mineralne ) - wiele dóbr jest dostarczanych przez oligopole.
Współzależność cenowa (teorie gier)
Trudność wejścia do gałęzi (wejście nie jest jednak zablokowane) - nie ma barier prawnych.
Bariery ekonomiczne Bariery strategiczne - tworzone przez firmy z gałęzi (częściowe zaniżanie cen, różnicowanie cen, fałszywe informacje, że będą inwestycje) rynek samochodowy
Intensywna reklama ogromne kampanie reklamowe
Doskonała informacja o rynku
Możliwe sytuacje w gałęziach oligopolu: Przedsiębiorstwa działające samodzielnie, ale decyzje podejmują w oparciu o przewidywane decyzje konkurentów - ceny wówczas są względnie stabilne.
Przywództwo cenowe - przedsiębiorstwa zmieniają ceny w ślad za przywódcą cenowym.
Zmowa - przedsiębiorstwa łączą się w celu zdobycia pozycji monopolistycznej. Decyzje niezależne, model Sweezego. Wojna cenowa i zachowania strategiczne.
Oligopol symetryczny - obejmuje firmy o zbliżonej wielkości, jeżeli nie dojdzie do zmowy, firmy będą podejmowały decyzje samodzielnie i prawdopodobne jest ustalenie się zależności opisanej w modelu Sweezego .
Model ten jest oparty na złamanej krzywej popytu na produkt uczestnika oligopolu. Złamana krzywa popytu jest wyprowadzana z hipotetycznych dwóch krzywych popytu, jakie analizuje monopolista.
W danym momencie monopolista produkuje Q 1 i sprzedaje za cenę, P 1 . Krzywa D 1 zakłada, że konkurenci reagują na zmianę ceny przez danego producenta natomiast D 2 zakłada, że nie reagują , lub reagują słabiej .
Konsekwencją złamania krzywej popytu jest nieciągłość utargu krańcowego , która oznacza, że w przypadku wahań kosztu krańcowego w przedziale nieciągłości utargu krańcowego, optymalna produkcja i cena nie zmienią się .
Z modelu wynika, że ostatecznie oligopolista pozostanie przy cenie P 1 i produkcji Q 1 to znaczy, że w oligopolu ceny są względnie stabilne i wykazują się stosunkową słabą wrażliwością na zmiany kosztu krańcowego.
Wojna cenowa - to ostra konkurencja cenowa między rywalami, najczęściej dochodzi do niej wówczas, gdy dobra są bardzo bliskimi substytutami, jak Np. Coca cola i Pepsi cola .
Tablica wpłat: Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo II Przedsiębiorstwo I

(…)

…:
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo II
Przedsiębiorstwo I
decyzja
Wysoka cena
Niska cena
Wysoka cena
10, 10
5, 12
Niska cena
12, 5
7,7
Wynik: obydwaj producenci wyznaczą niską cenę i osiągną jednakowe zyski na średnim poziomie.
Strategia dominująca - najlepsza niezależnie od decyzji konkurenta (każdy podejmuje taką decyzję).
Logika decyzji rywali oparta na dylemacie więźnia:
Osoba
Podejrzany II
Podejrzany I
Decyzja…
… i kilka znacznie od niej mniejszych, wtedy przywódca określa swą krzywą popytu odejmując od popytu rynkowego ilość, jaką będą dostarczać mniejsze firmy, przywódca ustala cenę, a firmy mniejsze zachowują się jak cenobiorcy, akceptując cenę dostosowują się do niej, ponadto firma dominująca planując zmiany ceny bada, jaka jest elastyczność podaży konkurentów, jeżeli jest wysoka wstrzymuje się z podwyżką obawiając…
… o praktyki monopolistyczne.
Ustawodawstwo antymonopolowe - historia:
Ustawodawstwo antymonopolowe zrodziło się w USA:
1890 rok - Sherman Act. - ustawa antytrustowa
1914 rok - Clayton Act. - zakaz dyskryminacji cenowej, zakaz fuzji prze nabywanie akcji
Współcześnie:
Od Traktatów Rzymskich - ochrona uczciwej, wolnej konkurencji na wspólnym rynku.
Polska:
1933 rok - ustawa o kartelach
W kresie transformacji:
1990 rok - ustawa o przeciwdziałaniu praktykom antymonopolistycznym, powstanie urzędu antymonopolowego (od 1996 - UOKiK) i sądu antymonopolowego.
Kolejne ustawy:
Z 15 grudnia 2000 - o ochronie konkurencji i konsumentów
Z 16 kwietnia 1993 (nowelizacja lipiec 2002) - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zasady funkcjonowania wielkich sieci handlowych)
Ustawa z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz