Mikorekonomia

note /search

Pytania na egzamin - Koszt krańcowy i przeciętny

  • Politechnika Warszawska
  • Mikorekonomia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2891

Koszt krańcowy i przeciętny wyjaśnić oraz podać kiedy one się równoważą wzajemnie  Krzywa kosztu krańcowego przecina krzywą kosztu przeciętnego w jej najniższym punkcie. Ten punkt wyznacza rozmiary produkcji wytwarzanej po najniższym koszcie. Punkt ten określa się jako optimum technologiczne. Optim...

Majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Mikorekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1547

Majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie: Majątek przedsiębiorstwa dzieli się na trwały i obrotowy: Środki trwałe - wykorzystywane są w długim okresie czasu w wielu cyklach produkcyjnych, zachowują swą naturalną postać przez cały okres użytkowania, zużywają się stopniowo; przedstawiają określon...

Oligopol - różne warianty decyzji produkcyjnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Mikorekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3927

Oligopol - różne warianty decyzji produkcyjnych. Formy porozumień monopolistycznych. Założenia modelu oligopolu. Problem utrudnień w wejściu do gałęzi. Założenia modelu oligopolu: Niewielka liczba przedsiębiorstw w gałęzi (kilka, lub kilkanaście - raczej dużych), wielu kupujących. Produkt jednor...

Użyteczność całkowita a użyteczność krańcowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Mikorekonomia
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 5649

Użyteczność całkowita a użyteczność krańcowa: Użyteczność całkowita (TU) - wyraża łączne zadowolenie z konsumpcji danego dobra, rośnie wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra, wzrasta jednak coraz wolniej. Krzywa może się zaginać, po tym jak osiągniemy maksimum konsumpcji. Użyteczność marginaln...

Założenia modelu przedsiębiorstwa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Mikorekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1260

Założenia modelu przedsiębiorstwa. Gałąź - zbiór przedsiębiorstw wytwarzających ten sam produkt. Struktura (forma) rynku - opis zachowa kupujących i sprzedających na tym rynku. Główne struktury rynku - doskonała konkurencja, monopol pełny, oligopol