Majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie - strona 1

Fragment notatki:

Majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie: Majątek przedsiębiorstwa dzieli się na trwały i obrotowy: Środki trwałe - wykorzystywane są w długim okresie czasu w wielu cyklach produkcyjnych, zachowują swą naturalną postać przez cały okres użytkowania, zużywają się stopniowo; przedstawiają określoną wartość pieniężną, która stopniowo przenoszona jest na nowo wytworzone produkty w postaci odpisów amortyzacyjnych (min. Okres użytkowania i min. Wartości kwalifikujące dany składnik majątku do środków są ściśle określone przepisami) Obejmują : maszyny, urządzenia produkcyjne, środki transportu, budynki, grunty oraz umownie - wartości niematerialne i prawne, takie jak patenty i licencje. Środki obrotowe - to te składniki majątku, które zużywają się całkowicie w danym cyklu produkcyjnym, ulegają przeobrażeniu. Typowe przykłady środków obrotowych : materiały, półprodukty, paliwa, przedmioty nietrwałe, ponadto: produkcja w toku, wyroby gotowe na składzie, środki pieniężne. Amortyzacja - stopniowa utrata wartości środka trwałego, spowodowana jego wykorzystaniem w procesie produkcji, stanowi element kosztów produkcji pod postacią odpisów amortyzacyjnych, które służą późniejszemu odtworzeniu danego środka. Zużycie : Fizyczne Moralne (ekonomiczne) - ma charakter względny, wynika z tępa postępu technicznego ( zużyty moralnie - przestarzały). Aktywa przedsiębiorstwa - to majątek trwały i obrotowy tego przedsiębiorstwa. Majątek przedsiębiorstwa - jest finansowany z różnych źródeł, do których należą fundusze własne i obce, stanowią one pasywa przedsiębiorstwa. Fundusze własne - równowartość wkładu kapitałowego właściciela w przedsiębiorstwach prywatnych wraz z kapitałem z emisji akcji lub wyposażenie majątkowe otrzymywane z budżetu państwa w przedsiębiorstwach państwowych, część zysku przeznaczona na rozwój (zysk zakumulowany). Fundusze obce - kredyty bankowe, pożyczki, obligacje przedsiębiorstw. Są one ujęte w bilansie przedsiębiorstwa ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz