Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej - strona 4

Zakaz nadużywania pozycji dominującej w prawie polskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

ZAKAZ NADUZYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ (W PRAWIE POLSKIM): Zgodnie z art. 4 pkt 10 uokik przez pozycję dominującą - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie...

Zakaz porozumień ograniczających konkurencję w prawie polskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

ZAKAZ POROZUMIEŃ OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ (W PRAWIE POLSKIM): Zgodnie z art. 4 pkt 5 uokik, porozumieniami w rozumieniu tego aktu są: a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umó...

Ograniczanie konkurencji w prawie Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Zakaz stosowania praktyk ograniczających konkurencję w prawie UE 1.1 Pojecie przedsiębiorstwa Unijne prawo antymonopolowe, konstruując pojęcia przedsiębiorstwa , pomija takie elementy jak: osobowość prawna, wpis do rejestru działalności gospodarczej, sposób finansowania czy forma prawna. Te kr...

Zakres stosowania poszczególnych systemów prawa antymonopolowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Zakres stosowania poszczególnych systemów prawa antymonopolowego 1. Zakres stosowania unijnego i polskiego prawa antymonopolowego Zgodnie z art. 101 i 102 TFUE, UNIJNE prawo antymonopolowe stosuje się do zachowań przedsiębiorstw, które wywierają wpływ na handel między państwami członkowskimi. Kr...

Zakres stosowania unijnego prawa antymonopolowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

ZAKRES ZASTOSOWANIA UNIJNEGO PRAWA ANTYMONOPOLOWEGO DO KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW ZASADY OGÓLNE: Prawo unijne stosuje się do koncentracji o wymiarze unijnym. Za takie uznaje się zaś koncentracje, jeżeli: ➢ łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 ...