Administracja - strona 4

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Egzekutor

 • Administracja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4802

Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne, postępowanie i sprawa egzekucyjna, cel i zakres postępowania egzekucyjnego, obowiązki egzekucji administracyjnej, wierzyciele do żądania wykonania w drodze egzekucji, rzeczy, prawa, osoby niepodlegające egzekucji, organy egzekucyjne, zwierzchni nadzór, zasa...

WYKŁAD- Pojęcie nauki administracji, Administracja rządowa, samorządow...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska
 • Administracja
Pobrań: 924
Wyświetleń: 7301

Wykłady przeprowadzone przez dr hab. Ewa Olejniczak - Szałowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem notatki jest pojęcie nauki administracji. Plik zapisany jest w formacie .doc, zawiera 3 strony. Dokładna tematyka poruszana w notatce jest następująca: Różnice między państwem konstytucyjnym a totalita...

Administracja a bezpieczeństwo wewnętrzne - wykłady

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr Bolesław Sprengiel
 • Administracja
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5362

Ponadto notatka podejmuje tematykę pojęć i zagadnień takich jak: czynności kontrolne, kontrole na drogach, kontrola graniczna i celna, służba ochronna, służba konwojowa, czynności administracyjno-porządkowe, działania społeczno-organizatorskie, użycie oddziałów zwartych w ochronie bezpieczeństwa...

System ochrony prawnej Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Administracja
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3857

1   System ochrony prawnej UE  Prawo  stanowione  musi  być  zgodne  z  prawem  pierwotnym  jeśli   jest  niezgodne  może(?)  zostać  uznane  za  nieważne.  Wyłączną kompetencją do tego ma Trybunał Sprawiedliwości UE. 5 X 2011r.  Wszystkie  akty  prawa  pierwotnego  są  tej  samej  hierarchii, I  ...

Akt administracyjny - Akt normatywny - Wyrok sądowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1960

Anna Kozioł Kraków, 10.01.2013 Aleksandra Bury II rok Administracja Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wstęp do prawa administracyjnego Akt administracyjny Wstęp Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych...

Bożeny Czernek Czytanie „panoramiczne"

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2072

Pomysły lekcji) „Ojczyzna-Polszczyzna” 1995, nr 1 B. Czernek na swoich lekcjach często odnosi się do kontekstów nie tylko literackich, ale i historycznych, socjologicznych i psychologicznych. Niechęć do lektury (np. Krzyżaków w dwóch grubych tomach) można pokonać, znajdując wspólną płaszczyznę doś...

Finanse- dobra publiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Dobra publiczne Dobra publiczne to dobra , które charakteryzują się tym, że nie ma możliwości wyłączenia z ich konsumpcji oraz jednocześnie nie są konkurencyjne w konsumpcji [1] . Pierwszy warunek oznacza, że dostawca dobra nie może legalnie zapobiec używaniu dobra przez innych. Drugi warunek ozn...

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów ku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1708

„Przygotowanie ucznia do odbiory różnych tekstów kultury”, red. Anna Janus- Sitarz. Seria: Edukacja nauczycielska polonisty. Różne teksty kultury: od słowa, przez teatr, film, malarstwo, fotografię, muzykę- aż po kontrowersyjną często sztukę nowoczesną i kulturę masową. Dlaczego jest to ważne? ...

Przywództwo w administracji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

Aleksandra Bury Kraków, 5 czerwca 2012 r. Administracja I rok Studia stacjonarne Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie Przywództwo w administracji Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia władza i przywództwo. PRZYWÓDZTWO - jest oddziaływaniem na zachowania innych; to rodzaj społecznego wpływu, który p...

Referendum lokalne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1589

Referendum lokalne Skocz do: nawigacji , szukaj Referendum lokalne - wyrażenie przez członków wspólnoty samorządowej w drodze głosowania swojej woli co do sposobu rozstrzygania sprawy jej dotyczącej. Referendum lokalne jest podstawową...