Akt administracyjny - Akt normatywny - Wyrok sądowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akt administracyjny - Akt normatywny - Wyrok sądowy - strona 1 Akt administracyjny - Akt normatywny - Wyrok sądowy - strona 2 Akt administracyjny - Akt normatywny - Wyrok sądowy - strona 3

Fragment notatki:

Anna Kozioł Kraków, 10.01.2013 Aleksandra Bury II rok Administracja Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wstęp do prawa administracyjnego Akt administracyjny Wstęp Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Podstawą aktu administracyjnego jest przepis prawny. Akt musi pochodzić od organu uprawnionego do wydania takiego aktu, musi mieć podstawę prawną, a ponadto musi spełniać inne warunki przewidziane przez prawo . Celem aktu administracyjnego jest wywołanie określonych skutków prawnych [Skutki prawne - to wszystkie następstwa prawne, jakie przepisy prawa wiążą z faktami prawnymi; nas tępstwa, jakie powinny nastąpić, gdy zaistnieje fakt prawny. Powiązania faktów prawnych ze skutkami prawnymi mają charakter powinnościowy, normatywny, gdyż są one ustalane bądź narzucane mocą postanowień przepisów prawa. Skutki prawne aktów administracyjnych polegają na tym, że ów akt: a) zmienia lub znosi: - prawa - obowiązki - prawa i obowiązki b) ustala je w sposób wiążący (te prawa lub (i) obowiązki) c) uz naje stan prawny pewnej rzeczy. Cechy charakterystyczne aktu administracyjnego: · władczość · regulacja konkretnej sprawy · wywoła nie skutków prawnych Akt administracyjny jest szczególna formą czynności prawnych organów administrujących. Prawo administracyjne reguluje akty, jako działania jednostronne i władcze (takie, które posiadają moc obowiązującą w stosunku do adresata i który c h wykonanie zapewnia szereg środków, którymi dysponuje administracja). Rozdział I Podział aktów administracyjnych I. Kryterium podstawy prawnej: a) Akt deklaratoryjny - stwierdza, że pewien stosunek prawny zaistniał. Akt ten podciąga dany stan faktycznych pod przepisy prawa w sposób wiążący; ustala, że w danej sytuacji wynikają z mocy ustawy dla adresata aktu określone uprawnienia bądź obowiązki. Akt ten stwarza nową sytuację prawna, przez to , że to , co było dotąd w sferze uprawnień czy obowiązków wynikających z aktu normatywnego (generalnego) jest w dr odze takiego aktu realizowane. Od poświadczeń akt deklaratoryjny różni się tym, że ustala autorytatywnie istnienie i zak res (treść) stosunku prawnego. Akt deklaratoryjny działa ex tunc, a więc od chwili, gdy zostały spełnione przesłanki, z którymi dany przepis wiąże określo

(…)

… odporności na akty prawne wyższej rangi. Rozdział V
Decyzja administracyjna
Jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa lub Prawo celne. Decyzja administracyjna to akt władczy, wydany przez organ administracyjny, skierowany do strony albo stron (podmiot indywidualny albo podmiot zbiorowy). Skutkami decyzji administracyjnej jest powstanie obowiązku, uprawnienia bądź zaniechania przez stronę albo strony.
Elementy niezbędne:
podmiot wydający (kto? Organ administracyjny np.: prezydent miasta Krakowa)
treść (co? Jaki obowiązek, uprawnienie, zaniechanie - powstrzymanie się od działania np. uprawnienie otrzymania "becikowego" - świadczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz