Akt administracyjny - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akt administracyjny - definicja - strona 1 Akt administracyjny - definicja - strona 2 Akt administracyjny - definicja - strona 3

Fragment notatki:

AKT ADMINISTRACYJNY
Działalność organów administracji państwowej polega - z prawnego punktu widzenia - w dużej mierze na wydawaniu decyzji załatwiających różne konkretne sprawy, należące do kompetencji danego organu. Taką decyzją jest np. wydanie prawa jazdy, decyzja podatkowa.
Decyzje te nazywamy aktami administracyjnymi.
Akt administracyjny to jednostronne władcze wyrażenie woli or- ganu administracji państwowej, załatwiające konkretną sprawę i skierowane do oznaczonego adresata.
Akt administracyjny charakteryzuje się następującymi cechami:
1) Jest wydawany przez organ administracji państwowej. Niekiedy także inny organ państwa lub nawet inna jednostka może być wyposażona w prawo
wydawania aktów administracyjnych, jeśli państwo powierzyło jej wykonywa- nie w pewnej dziedzinie zarządu państwowego.
Przy wydawaniu aktu administracyjnego organ państwowy korzysta z posiadanych uprawnień władczych (imperium), występuje więc w stosunku do adresata jako rozkazodawca.
Akt administracyjny nakłada na adresata określone obowiązki lub przyznaje mu odpowiednie uprawnienia, powodując powstanie, zmianę lub zniesienie stosunku prawnego; akt administracyjny jest więc zdarzeniem prawnym.
Jak wynika z przytoczonej wyżej definicji, akt administracyjny dotyczy zawsze konkretnego stosunku prawnego lub taki stosunek tworzy. Nie należą więc do aktów administracyjnych te akty organów administracji państwowej (uchwały, rozporządzenia), które zawierają przepisy ogólnie obowiązujące.
§ 7. PODZIAŁ AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH
Akty administracyjne dzielą się na:
zewnętrzne,
wewnętrzne.
Do aktów administracyjnych zewnętrznych zaliczamy te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny, a więc „na zewnątrz", poza krąg administracji, najczęściej do obywatela, jednostki gospodarczej, organizacji społecznej.
Do aktów administracyjnych wewnętrznych zaliczamy akty kierowane przez organ administracyjny (nadrzędny) do innego organu administracyjnego (podległego). Akty te nie wychodzą poza krąg organów administracyjnych, pozostają wewnątrz administracji - stąd ich nazwa.
Typowym aktem administracyjnym zewnętrznym jest zezwolenie na wybu- dowanie garażu przez osobę prywatną, decyzja komisji lekarskiej w sprawie niezdolności do pracy. Aktem administracyjnym wewnętrznym - zarządzenie premiera skierowane do wojewody.
Dalszym podziałem aktów administracyjnych jest podział na:
deklaratywne,
konstytutywne.
Akt deklaratywny ustala w sposób wiążący, że w danej sytuacji wynikają z ustawy dla adresata obowiązki i prawa, sam jednak tych obowiąz- ków i praw nie tworzy.
Akt konstytutywny ma charakter twórczy. Tworzy on, zmienia lub

(…)

… jest poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego, poświadczenie posiadania kwalifikacji rolniczych itp.
Akty administracyjne można podzielić także na:
pozytywne,
negatywne.
Aktem pozytywnym jest akt załatwiający sprawę zgodnie z przed- stawionym wnioskiem.
Aktem negatywnym jest akt, który odmawia całkowicie lub częściowo żądaniu strony. Odmowne załatwienie podania przez organ administracyjny (np. odmowa wydania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz