Podział aktów administracyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział aktów administracyjnych - strona 1 Podział aktów administracyjnych - strona 2

Fragment notatki:

PODZIAŁ AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH
Akty administracyjne dzielą się na:
zewnętrzne,
wewnętrzne.
Do aktów administracyjnych zewnętrznych zaliczamy te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny, a więc „na zewnątrz", poza krąg administracji, najczęściej do obywatela, jednostki gospodarczej, organizacji społecznej.
Do aktów administracyjnych wewnętrznych zaliczamy akty kierowane przez organ administracyjny (nadrzędny) do innego organu administracyjnego (podległego). Akty te nie wychodzą poza krąg organów administracyjnych, pozostają wewnątrz administracji - stąd ich nazwa.
Typowym aktem administracyjnym zewnętrznym jest zezwolenie na wybu- dowanie garażu przez osobę prywatną, decyzja komisji lekarskiej w sprawie niezdolności do pracy. Aktem administracyjnym wewnętrznym - zarządzenie premiera skierowane do wojewody.
Dalszym podziałem aktów administracyjnych jest podział na:
deklaratywne,
konstytutywne.
Akt deklaratywny ustala w sposób wiążący, że w danej sytuacji wynikają z ustawy dla adresata obowiązki i prawa, sam jednak tych obowiąz- ków i praw nie tworzy.
Akt konstytutywny ma charakter twórczy. Tworzy on, zmienia lub uchyla stosunki prawne. Skutek prawny następuje tu więc nie z mocy samej ustawy, lecz aktu administracyjnego opartego na ustawie.
Do grupy aktów administracyjnych w ścisłym znaczeniu należą tylko akty administracyjne konstytutywne, natomiast deklaratywne do nich się nie zaliczają.
Przykładem aktu administracyjnego konstytutywnego jest nadanie obywa- telstwa polskiego cudzoziemcowi. Akt ten stwarza między państwem a ad- resatem aktu stosunek prawny, którego dotąd nie było, ma więc charakter twórczy. Natomiast przykładem aktu administracyjnego deklaratywnego jest poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego, poświadczenie posiadania kwalifikacji rolniczych itp.
Akty administracyjne można podzielić także na:
pozytywne,
negatywne.
Aktem pozytywnym jest akt załatwiający sprawę zgodnie z przed- stawionym wnioskiem.
Aktem negatywnym jest akt, który odmawia całkowicie lub częściowo żądaniu strony. Odmowne załatwienie podania przez organ administracyjny (np. odmowa wydania prawa jazdy) jest również aktem administracyjnym, stwarza bowiem dla wnoszącego podanie pewną sytuację prawną, np. daje mu prawo wniesienia odwołania itd.
11
22
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz