Form działania administracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Form działania administracji - strona 1

Fragment notatki:

IV Form działania administracji
Podział czynności prawne (ich celem jest wywołanie określonego skutku prawnego)
czynności administracyjno - prawne - występują gdy administracja działa władczo i są regulowane przez prawo administracyjne
czynności (akty) prawa cywilnego - występują gdy administracja nie działa władczo i są regulowane przez prawo cywilne
inne działania administracji nie podlegające na wydawaniu aktów prawnych, nie będące czynnościami prawnymi, nie wywołują skutków prawnych
działania społeczno - organizatorskie są to społeczne formy administrowania nie poparte przymusem państwowym np. akcje społeczne
działania faktyczne (czynności materialno - techniczne); dzielą się na działania wewnętrzne np. prowadzenie rejestrów, ewidencji oraz działania zewnętrzne np. utrzymanie czystości na ulicach, budowa urządzeń publicznych „zwykłe” poświadczenia Czynności administracyjno - prawne 1. Według adresata
akty zewnętrzne - mogą być skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów nie podporządkowanych organizacyjnie, ale nie pozostających w szczególnych stosunkach zależności np. zależność zakładowa
akty wewnętrzne - są skierowane do podmiotów pozostających w szczególnym stosunku zależności (akty skierowane przez organy nadrzędne do organów podrzędnych
akty procesowe 2.
akty generalne (normatywne)
akty indywidualne Akty administracyjno - prawne ze względu na stopień konkretności oznaczenia adresata aktu
rozporządzenia (najbardziej generalne) określają metody postępowania
akty planowania - nakłada obowiązek wykonania planu
akty tworzące sytuacje prawne dla obywateli (zarządzenia ogólne) np. ustalenie zakazu kąpieli
akty administracyjne , czyli akty tworzące uprawnienie lub obowiązek dla oznaczonego adresata (bezpośrednio, czyli bez pomocy sądów) np. nadanie obywatelstwa
akty egzekucyjne (o ile są czynnościami prawnymi) np. wyposażenie budynku w sprzęt gaśniczy; zalicza się je do kategorii aktów administracyjnych
Akt administracyjny to władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Podstawą aktu administracyjnego są przepisy prawa. Akt taki jest szczególną formą czynności prawnych organów administracji.
Podział aktów administracyjnych Ze względu na zdeterminowanie aktu administracyjnego przez podstawę prawną (ze względu na moment powstania skutku prawnego):
akt deklaratoryjny - stwierdza że dany stosunek prawny zaistniał i ustala wynikające obowiązki i/lub uprawnienia; działa ex tunc , od chwili gdy zaistniał dany stosunek prawny


(…)

…, uzupełnienie
Uznanie administracyjne (tzw. swobodne uznanie) istniej wówczas gdy administracja dla urzeczywistnienia stanu prawnego może wybierać między różnymi rozwiązaniami (norma prawna nie determinuje w sposób jednoznaczny konsekwencji prawnej)
Inne formy działania administracji
umowa cywilno - prawna - akt, który dochodzi do skutku w wyniku zgodnego oświadczenia woli stron; administracja w tym wypadku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz