Akt administracyjny i jego ważność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akt administracyjny i jego ważność - strona 1

Fragment notatki:

Akt administracyjny i jego ważność Akt administracyjny - jednostronne, władcze wyrażenie woli organu administracji publicznej załatwiające konkretną sprawę i skierowane do indywidualnie oznaczonego adresata; są aktami stosowania prawa; w wyniku aktu administracyjnego podmiot uzyskuje prawa lub obowiązki.
Podział aktów administracyjnych 1. akty wewnętrzne - organ administracji kieruje akt do podmiotu mieszczącego się w ramach struktur podległych
2. akty zewnętrzne - organ administracji kieruje akt do adresata, który mu nie podlega
3. akty deklaratywne - nie tworzą nowej sytuacji prawnej, ale stwierdzają, że taka sytuacja zaistniała z mocy prawa, wydanie jest potrzebne by można było korzystać z tych praw
4. akty konstytutywne - tworzą nową sytuację prawną; tworzą, zmieniają lub znoszą relacje administracyjno-prawną
Kryteria ważności aktów administracyjnych 1. musi być wydany na podstawie ustawy lub aktu wykonawczego do ustawy
2. musi być wydany przez właściwy organ w ramach jego kompetencji
3. często potrzebne dotrzymanie trybu administracyjnego
Wady istotne nieistotne 1. decyzja wydana z naruszeniem przepisów o właściwości nie powodują żadnych 2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa konsekwencji dla
3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną ważności aktu adm.
4. została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie
5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały
6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą
7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa
Domniemanie ważności aktu administracyjnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz