Administracja a bezpieczeństwo wewnętrzne - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 5635
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja a bezpieczeństwo wewnętrzne - wykłady - strona 1 Administracja a bezpieczeństwo wewnętrzne - wykłady - strona 2 Administracja a bezpieczeństwo wewnętrzne - wykłady - strona 3

Fragment notatki:Ponadto notatka podejmuje tematykę pojęć i zagadnień takich jak: czynności kontrolne, kontrole na drogach, kontrola graniczna i celna, służba ochronna, służba konwojowa, czynności administracyjno-porządkowe, działania społeczno-organizatorskie, użycie oddziałów zwartych w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego, czynności operacyjno-rozpoznawcze, kontrola operacyjna, obserwacja operacyjna, korzystanie z niejawnych obserwatorów, analiza kryminalna, czynności poszukiwawczo-identyfikacyjne, czynności dochodzeniowo-śledcze, rodzaje czynności prewencyjnych.Notatka zawiera także odpowiedzi na pytania takie jak: co obejmuje prawo administracyjne w Polsce, co to jest prawo administracyjne ustrojowe, prawo administracyjne materialne, prawo administracyjne procesowe, władza ustawodawcza w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, jaka jest jej rola oraz zakres kompetencji parlamentu w Polsce, jaka jest Rola prezydenta, rządu (rady ministrów), premiera (prezesa rady ministrów) oraz jego ministrów w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, co to są służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, jakie są rodzaje formacji mundurowych, w systemie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, co to jest właściwość miejscowa i właściwość przedmiotowa służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, jakie rodzaje organizacji i podporządkowania służby ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego można wyróżnić.


Notatka traktuje także o: roli kolegium ds. służb specjalnych, zadaniach wojewody, odpowiedzialności samorządu gminnego, roli samorządu powiatowego oraz samorządu wojewódzkiego i ich zadaniach, finansowaniu działalności służb mundurowych, zasobach rzeczowych w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego, kontroli i nadzorze w służbach mundurowych bezpieczeństwa wewnętrznego, współdziałaniu służb w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowej współpracy służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, czynnościach analityczno-informacyjnych.

Administracja a bezpieczeństwo wew. WYKŁAD NR 11 i NR 12 PROWADZĄCY: Dr Sprengiel
CZYNNOŚCI ANALITYCZNO-INFORMACYJNE
-cel: jest zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie decydentom politycznym informacji ważnych dla realizacji celów politycznych państwa oraz ochrony jego bezpieczeństwa. -naczelne organy władzy państwowej określają obszary zainteresowań tych służb, wskazując, jakie informacje, z jakich obszarów świata są istotne. -wartość informacji zależy m.in. od skali i bezpośredniości zagrożenia [np. rośnie w czasie kryzysów politycznych, konfliktów i wojen].
-uprawnienia mają ABW, AW. CBA, SKW i SWW. -w praktyce również inne służby mundurowe. -pewne czynności także służby policyjne w związku z obowiązkiem opracowania informacji dla organów samorządu terytorialnego, a w przypadku ŻW także wystąpień w sprawie stanu dyscypliny i przestępczości w SZ. *AW: Celem jest zdobywanie informacji ważnych dla bezpieczeństwa państwa i służących do realizacji jego zadań; uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, ochrona zagranicznych przedstawicielstw Polski i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom państwa, zapewnienie ochrony kryptograficznej i łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej. Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ma rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu. Szefowie ABW i AW mają ob

(…)

… na polecenie sądu lub prokuratury czynności w zakresie określonym w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym. -postępowania w sprawach o wykroczeniach oraz mogą brać udział w rozprawie w charakterze oskarżyciela publicznego.
RODZAJE CZYNNOŚCI PREWENCYJNYCH
-zapobieganie dokonywania przestępstw i wykroczeń oraz zapobieganie zjawiskom im sprzyjającym. -umundurowani funkcjonariusze wykonują…
… z przestępstw), obserwacja operacyjna, analiza kryminalna, pomoc osobą niebędących funkcjonariuszami, wywiad operacyjny, zasadzka, pułapka, świadek koronny. Jednym ze sposobów przekształcenia zdobytych informacji jest przesłuchanie świadka incognito.
-różny sposób dokumentowania i ewidencjonowania. → większość notatki. -główny cel - zapobieganie, rozpoznawanie i wykrywanie sprawców przestępstw, zbieranie…
… publicznych, → wypłaty są realizowane na podstawie pisemnych wniosków funkcjonariuszy, zatwierdzonych przez upoważnionego przełożonego → Wydane środki są rozliczane.
-niektóre służby mogą na odrębnych rachunkach bankowych gromadzić środki specjalne.
ZASOBY RZECZOWE W OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
-zasoby rzeczowe obejmują m.in. uzbrojenie i inne środki przymusu bezpośredniego, środki transportu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz