Administracja - strona 3

Pytania na egzamin z opracowaniem

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2303

Rekurs hierarchiczny to: a) możliwość złożenia skargi na organ niższy do organu wyższego stopnia b) możliwość złożenia skargi do organu centralnego przez organ wyższego stopnia skargi na organ niższego stopnia c) ograniczenie wpływu obywateli na administrację d) zwiększenie wpływu obywateli na admi...

Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia Zmiany gospodarcze i polityczne jakie dokonały się w Polsce w latach `89 i `90 doprowadziły do tego, że Polska dołączyła do grupy krajów o gospodarce rynkowej, co z kolei spowodowało ujawnienie się problemu bezrobocia na szeroką skalę. Trwające przemiany us...

Główne orientacje polityki społecznej - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Główne orientacje polityki społecznej   1. Zaspokajanie potrzeb głównie społecznych, materialnych i kulturowych. Żeby mówić o potrzebach trzeba wyznaczyć pewne standardy: a) podstawowe b) bezpieczeństwa c) uznania d) społeczne e) samorealizacji  -jako szczyt piramidy potrzeb wg Maslowa 2. Kreowanie...

Niepełnosprawni, stopnie niepełnosprawności - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246

Niepełnosprawni Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi powodującymi w konsekwencji niepełny udział w życiu społecznym dało przyczynę do zastanowienia się nad zagadnieniem niepełnosprawności. W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzon...

Prawo pracy - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

Pracy Kodeks Pracy określa co do zasady głównie, ale nie wyłącznie, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców [1] . Przepisy Kodeksu Pracy regulują również inne instytucje: np. układy zbiorowe pracy w Dziale XI, roszczenia ze stosun...

Świadczenia społeczne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne stanowią bardzo ważną część polityki społecznej nie tylko ze względu na swoją masowość i skalę wydatków, ale tytułu funkcji jakie spełniają, zasad ich przekazu oraz struktury odbiorców. Bezekwiwalentny przepływ pieniędzy i usług z różnego rodzaju instytu...

Wzrost i rozwój gospodarczy - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Wzrost i rozwój gospodarczy   1.      Rozwój gospodarczy 2.      Wzrost gospodarczy Są to dwa różne terminy, oznaczają różne pojęcia. Wzrost jest tożsamy ze wzrostem PKB. Jest to kategoria ilościowa. Wzrost gospodarczy = wzrost PKB Rozwój to wzrost + zmiany strukturalne sprzyjające rozwojowi. Jest...

Administracja pytania na egzamin wraz z odpowiedziami

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Administracja
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2800

...1. Zasada związania administracji prawem. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i w granicach zakreślonych przepisami prawa. 2. Zasada kierownictwa. Kierownictwo jest to działanie organu administracji publicznej organizacyjne, inicjatywne, koordynacyjne, spraw...

Administracja: testy, referaty, definicje

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3409

...Na początku drugiej połowy XVIII w. nastąpiły istotne zmiany na mapie politycznej środkowowschodniej Europy. Prusy choć osłabione po wojnie siedmioletniej zdołały utrzymały Śląsk. Rosła potęga Rosji, która dążyła do zdobycia dominacji nad Rzecząpospolitą. Planom tym sprzyjała Familia szczeg...

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - skomentowane przepisy

 • Administracja
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4739

Kodeks postępowania administracyjnego to notatka, która zawiera skomentowane przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Notatka ma 41 stron. Opracowanie pozwala z sposób przystępny zapoznać się z zawiłymi przepisami KPA. Prezentuje ona w jasny sposób podstawowe zasady kodeksu postępowania admi...