Administracja: testy, referaty, definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3577
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja: testy, referaty, definicje - strona 1 Administracja: testy, referaty, definicje - strona 2 Administracja: testy, referaty, definicje - strona 3

Fragment notatki:
...Na początku drugiej połowy XVIII w. nastąpiły istotne zmiany na mapie politycznej środkowowschodniej Europy. Prusy choć osłabione po wojnie siedmioletniej zdołały utrzymały Śląsk. Rosła potęga Rosji, która dążyła do zdobycia dominacji nad Rzecząpospolitą. Planom tym sprzyjała Familia szczególnie gdy w jej działania włączył się siostrzeniec Czartoryskich, Stanisław Poniatowski, który był kochankiem carycy Katarzyny II i po objęciu przez nią rosyjskiego tronu zyskał szansę zdobycia korony polsko-litewskiej.
Sejm konwokacyjny obradował od maja do czerwca 1764 i okazał się wyjątkowy: uchwalił blisko 200 ustaw. Konstytucje te miały być wstępem do zasadniczej reformy państwa. Między innymi zlikwidowano obowiązek składania przez posłów przysięgi na instrukcje sejmikowe i zniesiona liberum veto na sejmikach elekcyjnych. Utworzono również komisje skarbowe koronną i litewską, które miały podejmować uchwały większością głosów. Powołano komisję wojskową, która ograniczała władzę hetmanów. W miastach wprowadzono komisje dobrego porządku, uchwalono też jednolite cła generalne, obowiązujące także szlachtę.......1 Rekurs hierarchiczny to:
a) możliwość złożenia skargi na organ niższy do organu wyższego stopnia
b) możliwość złożenia skargi do organu centralnego przez organ wyższego stopnia skargi na organ niższego stopnia
c) ograniczenie wpływu obywateli na administrację
d) zwiększenie wpływu obywateli na administrację

2 Sensem istnienia administracji publicznej jest takie działanie, którego zadaniem jest:
a) reprezentowanie obywateli względem państwa
b) wykonywanie tych zadań publicznych, które nie są wykonywane przez administracje rządową i samorządową
c) zaspakajanie indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb obywateli...

Na początku drugiej połowy XVIII w. nastąpiły istotne zmiany na mapie politycznej środkowowschodniej Europy. Prusy choć osłabione po wojnie siedmioletniej zdołały utrzymały Śląsk. Rosła potęga Rosji, która dążyła do zdobycia dominacji nad Rzecząpospolitą. Planom tym sprzyjała Familia szczególnie gdy w jej działania włączył się siostrzeniec Czartoryskich, Stanisław Poniatowski, który był kochankiem carycy Katarzyny II i po objęciu przez nią rosyjskiego tronu zyskał szansę zdobycia korony polsko-litewskiej. Sejm konwokacyjny obradował od maja do czerwca 1764 i okazał się wyjątkowy: uchwalił blisko 200 ustaw. Konstytucje te miały być wstępem do zasadniczej reformy państwa. Między innymi zlikwidowano obowiązek składania przez posłów przysięgi na instrukcje sejmikowe i zniesiona liberum veto na sejmikach elekcyjnych. Utworzono również komisje skarbowe koronną i litewską, które miały podejmować uchwały większością głosów. Powołano komisję wojskową, która ograniczała władzę hetmanów. W miastach wprowadzono komisje dobrego porządku, uchwalono też jednolite cła generalne, obowiązujące także szlachtę. We wrześniu 1764 sejm elekcyjny wybrał na króla Rzeczypospolitej Stanisława Poniatowskiego, protegowanego Familii i Rosji. Udzielenie przez nie poparcia nowemu królowi wpłynęło na jego politykę, musiał współpracować z Rosją, która gwarantowała stabilność jego rządów. Zmuszony był więc do prowadzenia elastycznej polityki i zawierania kompromisów. Podstawowym błędem Stanisława Augusta, który położył się cieniem na całym jego długim panowaniu, było przekonanie, że Katarzyna II zgodzi się na przeprowadzenie reform przekształcających rzeczpospolitą w nowożytną monarchię parlamentarną. S

(…)

… rozbiorowych. Przeciwna projektowi zmian granic była początkowo Katarzyna II, która chciała utrzymać całkowite podporządkowanie sobie Rzeczypospolitej. Zmieniała swoje stanowisko pod groźbą antyrosyjskiego porozumienia Prus i Austrii. Konwencje rozbiorową podpisano 5 sierpnia 1772 w Petersburgu. Zgodnie z nią Rosja zajęła obszary na wschód od Dźwinyi Dniepru, Prusy otrzymały Warmię, Pomorze Gdańskie bez…
… kontrolującą działania króla i uniemożliwiającą mu przeprowadzenie jakichkolwiek istotniejszych reform. W 1773 została powołana również Komisja Edukacji Narodowej która miała się zająć reformą oświaty. Na sejmie rozbiorowym ustalono również liczbę stałego wojska- 30 tys. Żołnierzy. Ponownie potwierdzono prawa kardynalne, uzupełniając je o prawo dotyczące zakazu powoływania na tron cudzoziemców oraz dzieci…
… rosyjskie i w ich obecności wybrano posłów na sejm pacyfikacyjny. Sejm delegacyjny obradujący w latach 1767-1768 zaakceptował protektorat Rosji nad Rzeczpospolitą i od tej pory gwarantem ustroju państwa stała się Katarzyna II Uchwalone zostały prawa kardynalne które utrzymywały wolną elekcję, ograniczały zasadę stosowania liberum veto do podstawowej działalności ustawodawczej. Zachowano też wyłączność…
…) ostatnim etapem zabiegów badawczych nie jest formułowanie twierdzeń c) do metod badawczych zaliczamy metodę socjologiczną Kto był twórcą pojęcia „zoon politikon” a) Anaksymander b) Arystoteles c) Abelard Działalności współczesnej administracji nie postrzega się przez kryterium: a) legalności b) celowości c) subsydiarności Wydział Prawa i Administracji
Ochrona środowiska przed hałasem i zanieczyszczeniami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz