Administracja - strona 5

Administracja - postępowania podatkowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

26.03.2011 Wyłączenie pracownika urzędu adm. Z postępowania podatkowego Z realizacją zasady prawdy obiektywnej wiąże się wymóg prowadzenia p.p. w sposób bezstronny . Temu celowi służą m.in . przepisy normujące wyłączenie pracownika urzędu (skarbowego, celnego, gminy, miasta, marszałkowskiego, o...

Najlepsze działania Polski - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Najlepsze działania Polski: aktywna polityka społeczna    Jakie są najlepsze metody, by przygotować spoleczeństow do pracy oraz dalszej edukacji?  Teza o kryzysie systemów polityki społecznej jest powszechnie podzielana we współczesnej debacie politycznej. Dzisiejsza koncepcja `

Zakłady publiczne i fundacje -opracowanie (sem.IV)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Administracja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

ZAKŁAD PUBLICZNY (ZAKŁAD ADMINISTRACYJNY) Do zadań administracji publicznej należy : organizowanie i zaspokajania potrzeb społeczeństwa w sferze : oświaty, szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotne y g p j, opieki społecznej, usuwania nieczystości, utrzymania dróg i komunikacji itd. /np. szkoły, przed...

Ordynacja wyborcza - System ograniczonego głosu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764

Ordynacja wyborcza Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy ) - zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów , a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów. Podstawowe typy ordynacji wyborczych Ze względu na sposób pr...

Postępowanie administracyjne wykłady całość

 • Administracja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3136

Postępowanie administracyjne, w dwóch ujęciach: szerokim i wąskim. Powstanie postępowania. Kodyfikacja austriacka. Zakres obowiązywania KPA. Postępowanie jurysdykcyjne. Decyzja administracyjna. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków. Postępowanie dotycz...

Administracja - opracowanie pytań

 • Administracja
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1561

Znajdziemy w niej takie zagadnienia jak: administracja publiczna, stosunek administracyjnoprawny, podział źródeł prawnych, akty normatywne, źródła prawa, dzienniki urzędowe, formy działania administracji publicznej, rodzaje aktów, wadliwość aktu, teoria interesu Launa, aparat administracji, decent...

Postępowanie egzekucyjne w administracji

 • Administracja
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 15295

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z komentarzem. Notatka ma 57 stron i w przystępny sposób streszcza ustawę, zwracając uwagę na najważniejsze jej elementy. Notatka zawiera podstawowe zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, definicję pojęć ustawowych oraz adnotacje do klu...

Organy administracji publicznej

 • Administracja
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2317

10-stronicowa notatka w formacie doc z administracji. Jej tematem są organy administracji publicznej. W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia: systematyka organów administracji publicznej, organy naczelne, organy decydujące i pomocnicze, organy jednoosobowe i kolegialne, organy zawodowe i...

Nauka administracji - definicje

 • Administracja
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4606

Wśród tematów zawartych w tym materiale możemy wyróżnić następujące: ewolucja administracji, administracja jako organizacja, administracja publiczna w ujęciu szerokim i wąskim, nauka administracji, związki administracji z innymi naukami, narzędzia badawcze, czynniki wpływające na kształtowanie się ...

NAUKA ADMINISTRACJI wykłady

 • Administracja
Pobrań: 658
Wyświetleń: 6048

Pojęcia ogólne. Pojęcie nauki administracji. Administracja działa w otoczeniu. Kształtowanie się nauki administracji. Rewolucja francuska. Metody badawcze w nauce administracji, etap zbierania materiałów, etap analizy, etap formułowania twierdzeń. Nauka administracji a inne nauki. Administracja publ...