nauka administracji - definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4879
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
nauka administracji - definicje - strona 1 nauka administracji - definicje - strona 2 nauka administracji - definicje - strona 3

Fragment notatki:

Wśród tematów zawartych w tym materiale możemy wyróżnić następujące: ewolucja administracji, administracja jako organizacja, administracja publiczna w ujęciu szerokim i wąskim, nauka administracji, związki administracji z innymi naukami, narzędzia badawcze, czynniki wpływające na kształtowanie się nauki aministracji, państwo liberalne, państwo prawne, państwo socjalne, administracja w demokratycznym państwie prawa, związanie administracji prawem, postulaty dotyczące tworzenia prawa przez administrację, uwarunkowania współczesnej administracji publicznej, administracja i jej struktura, administracja rządowa w terenie, administracja terenowa, Przedstawiciele Rady Ministrów w terenie, Europejski Kodeks Dobrej Administracji, zasady Kodeksu Dobrej Administracji, służba publiczna, Zadania Wspólnej Metody Oceny, kategorie pracowników w administracji unijnej, system oceny i awansów w Unii Europejskiej, Europejskie Biuro Selekcji Kadr

Administracja- (od łac. Ministrale) to działalność służebna wykonawcza w celu wykonania czyjejś woli.
Dominare-dominować- ktoś kto ma dominacje np. nad niewolnikami - władza, zarządzanie.
Imperiale- imperium- władztwo- atrybut władzy państwowej
Regnare- atrybut władzy królewskiej
Minister- kiedyś to pierwszy sługa króla
Minister- służy; Administracja jest aparatem wykonawczym władzy politycznej, jest sługą prawa, prawu podlega i prawa musi przestrzegać.
Ewolucja administracji
1. XIXw Kasznica:definicja negatywna
Adm. To działalność państwa, która pozostaje po wyodrębnieniu się ustawodawstwa i sądownictwa.
2. Pocz.XXw Flajner:
Adm. To organizacja, która składa się z czynnika osobistego, rzeczowego i prawnego a jej działalność nastawiona jest na realizacje dobra publicznego.
3. Bocia współczesna:
Adm. To przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy także przez organy sam. Terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli.Wynikający ze współżycia ludzi w społecznościach.Działalność dla realizacji zadań publicznych.
*Administracja jako organizacja, podmiot: administracja składa się z różnorodnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów tzn. jednostek wyposażonych prawem na dane kompetencje, tworzących pewien zamknięty układ jednostek kompetencji organizacji, który ma realizować zadania publiczne.
*Administracja publiczna w znaczeniu szerokim i wąskim:adm. Prywatna, podmioty pochodzące spoza struktury administracji. Dziś administracja to bardziej zarządzanie.
*Funkcje administracji:
reglamentacyjno- porządkowa - system nakazów i zakazów.
zaspokajanie potrzeb podstawowych w skali masowej(podstawowa opieka itp.)
zarządzanie gospodarką narodową ( monopole podstawowe, przedsiębiorstwa państwowe, wydawanie koncesji).
aktywizowanie ludności do współdziałania w realizacji zadań państwa (akcja Jurka Owsiaka, akcja środowiska)
*Nauka administracji jako nauka:
Narodziła się na początku XX w.Dyscyplina samodzielna.
*Czym jest nauka administracji:
Nauka adm. Mówi nam jaka ona jest.
1.Starościak (definicja):Nauka adm. To nauka o związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania. Nauka adm. Zajmuje się organizacją i funkcjonowaniem adm państwowej.
2.Kowalewski( def.): Nauka adm. To dyscyplina dotycząca badań nad prawidłowością zjawisk, która występuje w dziedzinie adm.
3. Lioński: Nauka adm. To nauka społeczna opierająca się na metodach empirycznych( doświadczenia ), której podmiot stanowi wszechstronną wiedzę o istniejących w danym ustroju adm. Publ. Zjawiskach.
*Nauka adm

(…)

… się w Konstytucji.
-Zasada współmierności(proporcjonalności) oznacza, że środki adm. muszą być współmierne do celu działania,który został zawarty w ustawie.
-zakaz nadużywania uprawnień np. w stosunku do radnych ze nie mogą nadużywać mandatu.
-zasada bezstronności i niezależności w Polskim prawie nie ma jej art. 153 Konstytucji mówi, że działanie w służbie cywilnej powinno być bezstronne.
W sensie szerokim dążenie…
… zostało zagrożone ma prawo złożenia skargi konstytucyjnej(art.79)
101art. Ustawa gminna
78 art. Ustawa powiatowa
90art. Ustawa wojewódzka
Według ww.art można zaskarżyć do sądu adm., jeśli narusza prawa i wolności.
Podstawowym prawem obywatela jest domaganie się od organu, UE administracji i instytucji unijnych, bezstronnego zgodnego z prawem rozpatrzenia bez zbędnej zwłoki sprawy wniesionej do danego…
… go we wszystkich instytucjach organach unijnych. Parlament stwierdził również, że nie ma żadnych przeszkód by stosować go wewnątrz każdego kraju. Kodeks może być instrumentem ocen funkcjonariuszy adm.
Dlaczego powinniśmy stosować Kodeks Dobrej Adm.?
-od 1997 doprowadziliśmy, do dekodefikacji kpa poprzez wprowadzenie ordynacji podatkowej
-polskie kpa stosuje się do 2 prawnych form działania adm.(wydawanie decyzji i postanowień…
… we wszystkich konstytucyjnie władzach. Wszyscy którzy są wyłaniani w wyniku wyborów, powołania, nominacji, umowy o pracę, tych których nazywa się funkcjonariuszami, urzędnikami, pracownikami administracji, członkowie organów kolegialnych, członkowie społecznych organów pomocniczych, pracownicy urzędów przy organach monokratycznych i kolegialnych.
Art. 153 Konstytucji - czteroprzymiotnikowa służba cywilna:
zawodowa
rzetelna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz