Pojęcie i podstawowe funkcje administracji publicznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 952
Wyświetleń: 5390
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i podstawowe funkcje administracji publicznej - wykład - strona 1 Pojęcie i podstawowe funkcje administracji publicznej - wykład - strona 2 Pojęcie i podstawowe funkcje administracji publicznej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie i podstawowe funkcje administracji publicznej Administracja- zbiór zachowań ludzi zmierzający do realizacji dobra wspólnego Sługa ustroju, sługa władzy, sługa prawa, sługa obywateli.
Administracja państwowa istnieje tak długo jak istnieje państwo.
Administracja - łac. ministrare co oznacza służenie, przewodnictwa, kierownictwa, prowadzenia zarządu, zarządzania wykonywanie, czynności podporządkowaną rozkazom z przyrostkiem ad- nadającym temu działaniu cechę potencjalnej celowości, to synonim pomocy, służby do osiągnięcia określonego celu. Administracja bowiem od zarania dziejów była sługa ustroju i aparatem wykonawczym władzy publicznej.
Administracja publiczna - to działalność organizatorska władzy wykonawczej prowadzona w interesie publicznym w ramach obowiązującego prawa, - podział władz na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Administracja publiczna aspekt historyczny
- uregulowana prawnie i działająca w sposób sformalizowany, zbudowana hierarchicznie, profesjonalna i zbiurokratyzowana (pojęcie pejoratywne) pojawiła się w Europie w czasach monarchii absolutnej, a wcześniej w Kościele Katolickim. Administracja publiczna - od Rzymu do współczesności Centralizacja koncepcji i koncentracji sił, określone gwarancje prawne, odpowiedzialność organów, hierarchia, sztywność form organizacyjnych połączona z elastycznością działania, ciągłość poczynań zmierzających do urzeczywistnienia interesu publicznego, odróżnianego od interesu prywatnego, miał wpływ na administracje w ciągu całego jej historycznego rozwoju. Negatywne określenie administracji (definicja wielkiej reszty) - Administracja to to z działalności państwa co pozostaje po wyodrębnieniu ustawodawstwa i sądownictwa [ Jellinek, Starościak, Iserzon, Zimmerman]
Administracja znaczenie potoczne
Wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane specjalnie do realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych;
Określona i o specjalnych celach działalności poodejmowania w ramach realizacji celów o charakterze publicznym Ludzie zatrudnieni we strukturach wyodrębnionych w tych strukturach organizacyjnych.
Aspekt przedmiotowy :
- Administracja publiczna w znaczeniu przedmiotowym to wykonywanie zadań publicznych w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb i indywidualnych potrzeb i obowiązków wynikających ze współżycia ludzi w społeczności [Boć]
Aspekt podmiotowy - ogół podmiotów administracji: organy administracji państwowej, rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wykonujące funkcje zlecone z zakresu administracji publicznej.
Administracja - definicja:
Administracja publiczna to zespół podmiotów, organów i organizacji państwowych, rządowych, samorządowych i innych uprawnionych do realizacji w imię interesu publicznego zadań z zakresu administracji publicznej [Kudrycka]

(…)

…, organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wykonujące funkcje zlecone z zakresu administracji publicznej.
Administracja - definicja:
Administracja publiczna to zespół podmiotów, organów i organizacji państwowych, rządowych, samorządowych i innych uprawnionych do realizacji w imię interesu publicznego zadań z zakresu administracji publicznej [Kudrycka]
Dobre rządzenie Zaangażowanie…
… jest czasem po prostu reglamentacyjną, dotyczącą regulowania życia obywateli (np. kodeks drogowy)
- świadcząca - świadczenie usług publicznych lub ich świadczenia za pośrednictwem instytucji świadczących, należących do sektora publicznego (przedsiębiorstw użyteczności publicznej i zakładów administracyjnych). W ramach tej funkcji organy administracji publicznej zaspokajają potrzeby społeczne np. utrzymujące szpitale…
… nie tylko w ramach prawa administracyjnego materialnego, ale i na gruncie prawa proceduralnego. Czasem urzędnicy mogą opierać swoje decyzje na podstawie uznania administracyjnego (swobodnego uznania).
Komunalizacja administracji publicznej:
- Zjawisko ponoszenia uprawnień z administracji rządowej na rzecz samorządowej administracji miejskiej, jako wynik urbanizacji, tzn. rozrostu miasta kosztem terenów rolniczych…
… kompleksowy (korzysta z dorobku prawa, socjologii, nauki o zarządzaniu, nauk technicznych),
- dąży do poprawy sprawności działania administracji publicznej.
Administracja publiczna a prawo:
- związanie prawem,
- stosowanie prawa,
- upowszechnienie prawa,
- sygnalizowanie niezbędnych zmian w prawie.
Administracja publiczna a polityka - Administracja realizuje program partii rządzących, - ministrowie…
…,
- zasada zachowania vacatio legis,
- zasada prawa do sądu,
- zasada proporcjonalności,
- zasada sprawiedliwości społecznej. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz