Sposoby definiowania administracji publicznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby definiowania administracji publicznej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Sposoby definiowania administracji publicznej
Nauka niemiecka: Normuje ono ustrój administracji publicznej oraz swoiste formy w których organy te regulują władczo uprawnienia obywatela (decyzja administracyjna). Określa się to prawo również jako system norm prawnych , które w specyficzny sposób obowiązują administrację. Prawo to wiąże organy administracyjne i dotyczy ich działalności oraz reguluje stosunki między obywatelami a administracją i uzasadnia prawa i obowiązki obywatela w odniesieniu do administracji.
Nauka francuska: decyzja administracyjna nie jest traktowana jako podstawowe pojęcie prawa administracyjnego. Funkcją tego prawa jest jego społeczne działanie , czyli wykonywanie zadań w zakresie ogólnym, nazywane służbą publiczną (przeciwstawne do poprzedniej koncepcji władzy publicznej). Służba publiczna to sposób i cel działania osoby prawa publicznego w interesie publicznym. W związku z rozwojem prywatyzacji zadań publicznych, proponuje się zastąpienie pojęcia służby publicznej przez pojęcie użyteczności publicznej lub pojęcie interesu ogółu.
Nauka polska: koncepcja W.L. Jaworskiego uważał, że prawo administracyjne reguluje działalność państwa, która jest kontrolowana przez jednostkę. Bez kontroli jednostki wykonującej prawo przez państwo jest zbędne i w istocie nie istnieje. Najważniejszą instytucją były sądy administracyjne, reszta występowała jako „instytucje pomocnicze”. Według J.S. Langroda prawo administracyjne to dział publicznoprawnego wewnętrzno-państwowego porządku, obejmujący w szczególności ogół hierarchicznie zbudowanych norm, odnoszących się do ustroju i aktywności administracji, stosowanych przez nią z dwustronną mocą obowiązującą, twórczo ale w granicach tego porządku i pod bezstronną kontrolą. Według F. Longchampsa prawo administracyjne dotyczy administracji publicznej i obejmuje to, co jest wytworzone właśnie dla organizacji i działania administracji publicznej, a nie dla innych dziedzin kultury społecznej. Prawem administracyjnym jest zbiór norm prawnych, których racją obowiązywania jest bezpośrednia realizacja przez podmioty administrujące wartości wyróżnionych ze względu na dobro wspólne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz