Administracja publiczna, prawo administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja publiczna, prawo administracyjne - strona 1 Administracja publiczna, prawo administracyjne - strona 2 Administracja publiczna, prawo administracyjne - strona 3

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I PRAWO ADMINISTRACYJNE Pojęcie administracji publicznej zorganizowana działalność, trwała, celowa i planowa, zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. słowo „administracja” oznacza służenie, zarządzanie, służbę.
Administracja publiczna jest sprawowana przez organy państwowe, związki publicznoprawne i inne podmioty administracji.
Pojęcie administracji publicznej jest szersze od pojęcia administracji państwowej, ponieważ obejmuje nie tylko państwowe podmioty administracji, ale również pozostałe podmioty spełniające funkcje administracji publicznej.
Trzy ujęcia administracji: organizacyjny ( podmiotowy) - ogół podmiotów administracji, czyli organy administracji i inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej.
materialny (przedmiotowy) - działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne, zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej.
Istnieją dwie metody określania administracji w sensie materialnym. Pierwsza - negatywna - wyjaśnia czym administracja nie jest. Administracją jest każda działalność państwowa niebędąca działalnością ustawodawczą i sądowniczą.
Działalność ustawodawcza polega na stanowieniu norm generalnych i abstrakcyjnych, na wydawaniu ustaw, administracja na ich wykonywaniu. Od władzy sądowniczej administracja różni się tym, że pracownicy nie są niezawiśli, lecz podporządkowani swoim przełożonym. Ponadto sądy rozpatrują sprawy działając na wniosek, ale ich nie kreują. Druga - pozytywna - nie daje zadowalającego wyniku ze względu na różnorodność zadań i form działania. Niektórzy uważają, że nie można zdefiniować administracji, a jedynie ją opisać.
formalnym - cała działalność wykonywana przez podmioty administracji bez względu na to, czy ma ona charakter administracyjny.
W praktyce zakresy te zazębiają się.
Typowe cechy administracji publicznej: administracja jest zjawiskiem społecznym , administracja ukierunkowana jest na interes publiczny. Interes publiczny może całkowicie pokrywać się z interesami indywidualnymi albo może się im przeciwstawiać. Administrację cechuje aktywność, inicjatywa, działalność ukierunkowana na przyszłość . Administracja nie ogranicza się do wykonywania ustaw. Może podejmować swoją inicjatywę i działania według swoich wyobrażeń ( w przeciwieństwie do sądów) Administracja odejmuje konkretne środki do uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistniania określonych przedsięwzięć (w przeciwieństwie do ustawodawstwa). Administracja może podejmować zarówno sprawy dość ogólne jak i konkretne, jednostkowe, czym różni się od ustawodawstwa nakierowanego na wydawanie norm generalnych i abstrakcyjnych.

(…)

…). Administracja może podejmować zarówno sprawy dość ogólne jak i konkretne, jednostkowe, czym różni się od ustawodawstwa nakierowanego na wydawanie norm generalnych i abstrakcyjnych.
Władztwo administracyjne
- prawo użycia przymusu bezpośredniego przez organy administracyjne dla zrealizowania ich jednostronnych zarządzeń.
Administracja publiczna dysponuje więc środkiem, który nie przysługuje innym rodzajom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz