Norma, a przepis.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma, a przepis. - strona 1 Norma, a przepis. - strona 2 Norma, a przepis. - strona 3

Fragment notatki:

NORMA A PRZEPIS Norma prawna jest najmniejszym stanowiącym sensowną całość elementem prawa. Przepis prawny jest to samodzielna jednostka tekstu prawnego
Co to jest prawo administracje? Co to jest prawo i po co jest prawo ? Prawo jest po to żeby ukształtować rzeczywistość. - prawo publiczne i prawno prywatne
*ok. 30 teorii
* teoria interesu - interes dla społeczeństwa - prywatne, interes dla prywatnego - prywatne * teoria podporządkowania - jeżeli z prawa wynika podporządkowanie jednego podmiotu drugiemu podmiotowi to mamy do czynienia z prawem publicznym. Jeżeli zaś podmioty są na równorzędnych pozycjach to mamy do czynienia z prawem prywatnym. *teoria podmiotu ( teoria praw specjalnych)
Dziedziny prawa - karne (publiczne) - administracje ( publiczne) podstawowe - cywilne ( prywatne) - konstytucyjne (publiczne) - administracje gospodarcze
- międzynarodowe
- finansowe
TEORIA PODPORZĄDKOWANIA / STOSUNEK ADMISTRACYJNOPRANY
Nierówno rzędność p podmiotowa
Różne rodzaje stosunków
Hipoteza- DYSPOZYCJA- sankcja Relacja, aktywność podmiotów względem siebie
` stosunki materialnoprawne
` stosunki ustrojowoprawne ` stosunki proceduralne PRAWO ADMINISTRACYJE
Podział prawa administracyjnego - prawo ustrojowe ( kto”robi”? ) - prawo materialne ( „ co „robi” ? )
- prawo procesowe ( jak” robi”? ) Wydzielenie części ogólnej prawa administracyjnego - projekty 1988, 1996, 2008
PRAWO ADMINISTRACYJE - przepisy ustrojowe KTO !!
- przepisy materialne CO ROBI? - przepisy proceduralne JAK ROBI ?
Stosunek prawny - unormowana prawem relacja zachodząca pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami gdzie zachowanie jednego implikuje zachowanie drugiego. Elementy stosunku administracyjnoprawnego - podmiot : * przynajmniej dwa:
Podmiot administrujący ( np. organ administracyjny) - tylko jeden!
* Administrowany ( osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej) - może być więcej ( sprawa dyskusyjna) *Musi mieć podmiotowość administracyjnoprawną [ kompetencja, prawo administracyjne ] * charakter osobisty - przedmiot - sp rawa mieszcząca się w kompetencji podmiotu administracyjnego - treść - wyznaczone prawem zachowania
Zachowania te mogą być ukazane poprzez uprawnia i obowiązki

(…)

…, lecz może być łagodzona charakterem stosunku
- stosunki materialno prawne
- stosunki procesowe
- stosunki oparte na więzi organizacyjnej
- stosunki nadzoru
PRAWO ADMINISTRACYJNE - Zbiór norm, które regulują państwo.
Gałąź prawa publicznego Wewnątrzpaństwowy prządek prawny Zbiór norm
- regulują działalność państwa Co w tym znaczeniu rozumiemy przez państwo?
Organy działające w jego imieniu, mające od niego taką dyspozycję zawartą w prawie. Prawo administracyjne - gałąź prawa, która reguluje działalność organów państwowych podejmowaną w celu wykonania ustalonych prawem zadań organizatorskich wypełnianych w swoistych formach działania. PRZECZYTAĆ ! ustawa z 15 lipca 1956 r. o zmianie imion i nazwisk
Ustawa z 15 czerwca 2007 o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Władztwo administracyjne ( imperium)
Cecha prawa administracyjnego => teoria podporządkowania => stosunek administracyjnoprawny=> władztwo administracyjnoprawne
WŁADZTWO ADMINISTRACYJNE Kategoria porządku normatywnego
Charaker prawny - stopniowalne
Atrybuty
- zdolność autorytatywnej konkretyzacji norm - domniemanie legalności - oparcie w przymusie państwowym Zakotwiczona w ustawie możliwość wydawania zakazów, nakazów, zazeoleń, koncesji, którym przysługuje domniemanie legalności
Władztwo to atrybut nadrzędnej pozycji państwa wobec innych form organizacji społeczeństwa
Postulat
- władztwo administracyjne powinno być stosowane „ oszczędnie”, musi pozostać „ „potencjalną możliwość”
Imperium
Władztwo oparte jest na przymusie państwowym
- przymus egzekucyjny
- kara administracyjna sensu stricte
- kary porządkowe
- kary dyscyplinarne

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz