Administracja - strona 6

Nauka o administracji - wykłady

 • Administracja
Pobrań: 434
Wyświetleń: 10794

Nauka o administracji to wykłady poświęcone administracji publicznej. Dokument ma 17 stron i jest bardzo kompleksowym zbiorem wiedzy o nauce administracji. Zawiera problemowo scharakteryzowane zagadnienia, wyraźnie od siebie oddzielone. Notatka opisuje między innymi:Wpływ ustroju na model administra...

Notatki z administracji Incompatibilitas, sądy szczególne, policja i i...

 • Administracja
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3500

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zasada jawności, incompatibilitas, sądy szczególne, niezawisłość, nadzór judykacyjny, sąd najwyższy, straż gminna, zasada udziału ławników, sądowa kontrola legalności decyzji, zakres działania trybunału konstytucyjnego, postępowanie przed ts, zasada inst...

Naczelny Sąd Administracyjny

 • Administracja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2023

Opisano również tryb postępowania przez Naczelnym Sądem Administracyjnym, jego orzeczenia oraz zaskarżanie orzeczeń. Notatka zawiera kompleksową i szczegółową wiedzę o działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego, jest dokumentem napisanym w bardzo przystępny sposób, z wytłuszczeniem najważniejsz...

Postępowanie egzekucyjne - test

 • Administracja
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 13874

Postępowanie egzekucyjne, test, pytania testowe, rozwiązania. Nie podlegają egzekucji administracyjnej kwoty otrzymane jako stypendia. Jeżeli zobowiązany jest rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne, egzekucji nie podlegają zaliczki kontraktacyjne. Wynagrodzenie za pracę podlega egzekucji w zakresi...

Prawo administracyjne opracowanie tematu

 • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2219

Pojęcie prawo administracyjne (jako gał pr. publicznego) -to prawo, które egzystuje, po to by zabezpieczać realizacje interesów publicznych oraz po to by zabezpieczyć interesy jednostki, ale zgodnie z interesem prawnych tych podmiotów (uprawnieniami i obowiązkami).Prawo publiczne jest związane z i...

Prawo administracyjne streszczenie

 • Administracja
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2765

Administracja. Prawo administracyjne. Stosunek administracyjnoprawny. Źródłami prawa administracyjnego. Konstytucja jako źródło prawa administracyjnego. Ustawy. Umowy międzynarodowe jako źródła prawa administracyjnego. Akty normatywne Rozporządzenie z mocą ustawy. Rozporządzenia. Uchwały i zarządzen...

Administracja - studium przypadku

 • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2639

Zawiera on szeroko opracowane pytania w liczbie 25. Zagadnienia jakie są poruszane w tej notatce to : Formy tworzenia prawa, Model racjonalnego tworzenia prawa, Sytuacja prawna wyznaczona przez przepisy prawne, Sposoby wyrażenia obowiązku prawnego, Kompetencje i normy kompetencyjne, Faza przedwstę...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami z przedmiotu Ustrój administra...

 • Administracja
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4249

Opracowanie każdego tematu to kilka konkretnych zdań, które pozwolą na zrozumienie omawianego zagadnienia. Każda opracowanie tematu zawiera informacje, które powinny się znaleźć się w odpowiedzi na pytanie. Notatka zawiera analizę struktury władz samorządowych, ich kompetencje i podział. Pytania e...

Podstawy administracji -przykładowe pytania (sem.IV)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Administracja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Pytania z podstaw administracji Wojewoda- zadania z zakresu administracji rządowej. Jaki jest główny cel Narodowego Programu Zdrowia? Na czym opiera się system ekologiczny? Co finansuje NFZ? Kto może być organem założycielskim dla NZOZ I SPZOZ? Co to są usługi zdrowotne? W jaki kraju jest system do...

Zasady techniki prawodawczej - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

Dziennik Ustaw Nr 100 — 6542 — Poz. 908 908 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2002 r.  w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 ...