ordynacja wyborcza - System ograniczonego głosu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ordynacja wyborcza - System ograniczonego głosu - strona 1 ordynacja wyborcza - System ograniczonego głosu - strona 2 ordynacja wyborcza - System ograniczonego głosu - strona 3

Fragment notatki:

Ordynacja wyborcza Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy ) - zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów , a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów. Podstawowe typy ordynacji wyborczych Ze względu na sposób przeliczania głosów ordynacje dzieli się na większościową i proporcjonalną . Ordynacja większościowa wywodzi się z tradycji brytyjskiej i stosowana jest w większości krajów anglosaskich oraz we Francji. Jej zwolennikami byli John Locke i J. J. Rousseau . Najstarsza ordynacja proporcjonalna, jaką jest system pojedynczego głosu przechodniego (albo Brytyjska Reprezent acja Proporcjonalna znana w Australii jako metoda Hare'a-Clarka), także wywodzi się z Wielkiej Brytanii ( Irlandii Północnej ). Została zaproponowana w 1821 roku przez Thomasa Wrigthta Hilla i po raz pierwszy zastosowana w wyborach do samorządu miasta Adelaide w 1840 roku a następnie w wyborach duńskiego Rigsdagu w 1856 . Zwykle tzw. proporcjonalność wyborów w małych krajach europejskich uzyskiwana jest poprzez wykorzystanie systemu zamkniętych list partyjnych w metodzie D'Hondta . Po raz pierwszy zastosowano ją w niektórych szwajcarskich kantonach (m.in. w 1890 w kantonie Ticino ), a następnie w 1900 w Belgii. W ramach dwóch nadrzędnych typów ordynacji (typu większościowego i proporcjonalnego) istnieje wiele wariacji (np. ordynacja proporcjonalno-większościowa z zamkniętymi listami partyjnymi w krajach takich jak Rosja , Niemcy i Korea Południowa , jednomandatowy wariant pojedynczego głosu przechodniego czyli proporcjonalny głos alternatywny w Australii , a także ordynacja proporcjonalna poprzez system Brytyjskiej Reprezentacji Proporcjonalnej a więc z metodą głosu przechodniego w wielomandatowych okręgach z indywidualnymi progami wyborczymi w Irlandii ). Inne systemy wyborcze System ograniczonego głosu - Hiszpania (do izby wyższej Kortezów ), wybory lokalne w Stanach Zjednoczonyc h , w XIX wieku Wielka Brytania System mieszany - Japonia , Korea Południowa , Chorwacja , Litwa , Tunezja , Senegal Ordynacja wyborcza w Polsce W Polsce przepisy prawa wyborczego zawarte są w Kodeksie wyborczym . Reguluje on kwestie prawne związane z wyborami prezydenckimi , wyborami parlamentarnymi , wyborami samorządowymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego . Kodeks wyborczy reguluje zasady: tworzenia i działalności komitetów wyborczych , zgłaszania kandydatów, finansowania, prowadzenia oraz rozliczenia kampanii wyborczych . powoływania i działalności komisji wyborczych bądź innych organów przeprowadzających lub nadzorujących wybory, oraz (budzącego najwięcej kontrowersji i często utożsamianego z pojęciem "ordynacja wyborcza")

(…)

… w wyborach do poszczególnych izb parlamentu, a także w wyborach prezydenckich i samorządowych. W Polsce w wyborach do rad gmin liczących mniej niż 20 000 mieszkańców stosuje się system większościowy (większości względnej, 'pierwszy na mecie' ang. First Past the Post), podobnie w wyborach do Senatu od 2011 roku. W wyborach do pozostałych organów stanowiących samorządu terytorialnego, w wyborach do Sejmu oraz w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego używa się metody proporcjonalnej D'Hondta. W wyborach prezydenckich oraz w bezpośrednich wyborach organów wykonawczych gmin (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) głosowanie odbywa się według zasady większości bezwzględnej (w dwóch turach, o ile w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma ponad połowy głosów).
Prace nad Konstytucją RP z 1997 roku
Wybory do Sejmu I kadencji przeprowadzono na podstawie systemu niemal w pełni proporcjonalnego, pozostawiając pełną swobodę proporcjonalnej reprezentacji[1]. Doprowadziło to jednak do dużego rozdrobnienia systemu partyjnego - w Sejmie znalazły się aż 24 ugrupowania. Wkrótce do wyborów proporcjonalnych wprowadzono progi, co okazało się efektywne - nastąpiła koncentracja zachowań wyborczych i zmniejszenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz