przywództwo w administracji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przywództwo w administracji - strona 1 przywództwo w administracji - strona 2 przywództwo w administracji - strona 3

Fragment notatki:


Aleksandra Bury Kraków, 5 czerwca 2012 r.
Administracja I rok
Studia stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny W Krakowie
Przywództwo w administracji Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia władza i przywództwo. PRZYWÓDZTWO - jest oddziaływaniem na zachowania innych; to rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jedna osoba (przywódca) jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego, ulegającego jej z powodu więzi, jaka ich łączy (z powodu stosunku społecznego, jaki pomiędzy nimi zachodzi); wiąże się z pewnymi szczególnymi cechami i zachowaniami osoby, której inni są skłonni zaufać i podporządkować się (mówimy wtedy, że ta jednostka ma w grupie autorytet, władzę, którą inni dobrowolnie akceptują). Natomiast WŁADZA - to stosunek zachodzący między jednostkami lub grupami, w którym jedna ze stron tego stosunku ma możliwość w sposób trwały i uprawniony narzucania własnej woli drugiej stronie, nawet pomimo jej oporu i ma środki zapewniające kontrolę tego postępowania; tak pojęte stosunki władzy występują w każdej grupie społ., w której ktoś wydaje polecenia, a ktoś inny je wykonuje. Ważne jest, że władza istnieje także wtedy, gdy możliwość ta nie jest realizowana. Władza może się opierać na dobrowolnej akceptacji mającej źródło w uznaniu jej autorytetu i prawowitości (legalizm) bądź na przymusie społecznym, a nawet przemocy fizycznej. Ze względu na stosowane środki regulacji zachowań można mówić o władzy państwowej, ekonomicznej, władzy w grupach nieformalnych, np. w rodzinie rodzicielska władza, oraz we wszelkiego rodzaju organizacjach i ruchach społecznych wszędzie tam, gdzie istnieje podział na przywódców i szeregowych członków, na przełożonych i podwładnych. Władza jest terminem trudnym do zdefiniowania. Próby zdefiniowania tego pojęcia podjął się m.in. Max Weber, niemiecki historyk, ekonomista, socjolog i metodolog humanistyki, profesor uniwersytetu w Heidelbergu. Wprowadził on rozróżnienie między władzą a przywództwem. Wg niego władza to prawdopodobieństwo, iż jeden z uczestników stosunków społecznych będzie zdolny do przeprowadzenia swej woli (mimo oporów innych), bez względu na to, na czym to prawdopodobieństwo się opiera. Jest to tzw. klasyczny pogląd na władzę formalną w organizacji. Władza nie jest skuteczna bez „przyzwolenia” podwładnych - podwładni muszą działać zgodnie ze swoją wolą realizując zaakceptowane przez siebie cele organizacji. Władzę cechuje charakter absolutny lub względny: - władza ma charakter absolutny, gdy przełożeni korzystają z niej stale; - władza ma charakter względny, gdy przełożeni korzystają z niej w sposób selektywny. Centralną postacią w procesie zarządzania jest menedżer, to właśnie on w dążeniu do skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem organizuje współuczestnictwo licznych pretendentów do współrządzenia. Posiada on pewnego rodzaju władzę, która jest potencjałem użytym do osiągnięcia określonych wyników. Najszerzej znaną i występującą w przedsiębiorstwach formą władzy jest tzw. autorytet formalny. Polega on na przyznaniu prawa do wywierania wpływu ze względu na pozycję zajmowana w organizacji. 

(…)

…, zaspokajając ich motywację. Istnieją dwie skrajne formy władzy i przywództwa. Jednym z nich jest uprzedmiotowujące podejście dyktatorów takich jak Adolf Hitler. Według Richarda Hughesa nie istniały dla niego na świecie inne osoby niż on sam; poza tym były tylko „rzeczy”. Na drugim końcu widzimy przywódcę tak uwrażliwionego na motywy potencjalnych zwolenników, że obie ściśle uzależniają się od siebie…
…, a ponieważ tak jednych jak i drugich może brakować, jest ona zjawiskiem tak nieuchwytnym i rzadkim. Ludzie sprawujący władzę i jej podlegający od, co najmniej dwóch tysięcy lat starają się zgłębić zagadkę władzy, której natura uparcie opiera się tym wysiłkom. Zrozumienie natury przywództwa wymaga uchwycenia istoty władzy, albowiem przywództwo jest jej specyficzną formą. W 1938r. Bertrand Russell nazwał władzę…
… w XXI wieku nadal słyszymy o wyzyskach pracowników, malwersacjach, oszustwach i innego rodzaju negatywnych skutkach posiadania władzy. Dlaczego tak się dzieje? Czy osoby mogące więcej niż inni - szarzy obywatele nie potrafią wykorzystać swojej pozycji we właściwy sposób? W większości organizacji panuje wyzysk, stosowany jest mobbing. I to głównie przez osoby sprawujące władzę, gdyż są one przekonane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz