Władza i przywództwie w organizacji społecznej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza i przywództwie w organizacji społecznej- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Władza i przywództwie w organizacji społecznej - władza i przywództwo: wyjaśnienie pojęć, podobieństwa, różnice, źródła władzy, koncepcje władzy, charakterystyka cech przywódczych, typy przywództwa organizacyjnego.
Pojęcie przywództwa wiąże się nierozerwalnie ze sprawowaniem władzy - jest to umiejętność wpływania na zachowania jednostek lub grupy w dążeniu do określonych celów
Wyróżniamy dwie grupy ról społecznych związane z władzą:
1). Przywódców organizacyjnych
2). Kierowników
Ad. 1
Przywódcy odpowiedzialni są za wytyczanie celów, tworzenie zmiany, uzupełnianie i rozwój struktury oraz określenie koncepcji zarządzania strukturami już istniejącymi
Ad. 2
Kierownicy - ich zadaniem jest prowadzenia podwładnych do wyznaczonego celu działając w oparciu o założenia i reguły wytyczonej przez przywódców.
W obu przypadkach uprawnienia do sprawowania władzy wynikają z miejsca w strukturze organizacyjnej.
Źródła władzy:
- charyzmatyczności przywódcze (łączone z konkretną osobą)
- tradycji
- norm prawnych
To w jaki sposób charakteryzuje się źródła władzy, zależy w dużej mierze od koncepcji władzy:
- w ujęciu behawioralnym - władza jako jednokierunkowy typ na podwładnych (jako nadrzędność przywódcy i podporządkowanie podwładnych)
- w koncepcji interakcyjnej (władza jako wynik interakcji pomiędzy partnerami - wzajemne oddziaływanie)
Dotychczasowe osiągnięcia nauk społecznych nie wyznaczają jednoznacznie cech przywódczych.
W praktyce najczęściej jako cechy przywódcze wymienia się:
- cechy psychiczne: ambicja, dążenie do celu, nastawienie do osiągnięcia sukcesu, wiarę w siebie, odporność na stres, inteligencję czy odwagę
- umiejętności społeczne: budowanie relacji międzyludzkich, zdolności komunikacyjne, zdolności analitycznego myślenia (szybkość podejmowania decyzji), umiejętność tworzenia wizji (kreatywność), doskonała pamięć.
Często też cechy przywódcze kojarzone są z predyspozycjami fizycznymi (odpowiedni wygląd, atrakcyjność fizyczna). Znaczenie ma też wiek i płeć.
Dwa rodzaje typów przywództwa organizacyjnego:
- nastawione na zadania (przywództwo zadaniowe)
- zorientowanych na ludzi (przywódcy pro społeczni)
 
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz