Zachowania organizacyjne, Wykład 6, (sem II)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne, Wykład 6, (sem II) - strona 1 Zachowania organizacyjne, Wykład 6, (sem II) - strona 2

Fragment notatki:

Skrzypek, Zachowania organizacyjne, Wyklad 6, (sem II)
Zarządzanie to relacja władzy miedzy co najmniej jednym menagerem a jednym podwładnym, która to relacja koordynuje ich aktywność w celu wyprodukowania oraz sprzedaży poszczególnych dóbr i/lub usług. Przywództwo a zarządzanie: P-relacja wpływu, Z-relacja władzy, P-przywódcy i zwolennicy, Z-menagerowie i podwładni, P-zamierzone prawdziwe zamiary, Z-produkcja i sprzedaż dóbr i/lub usług, P-zamierzone zmiany odzwierciedlają wspólne cele, Z-dobra/usługi SA wynikiem koordynowania działań. Władza -zdolność wpływania na ludzi, jej źródło tkwi w przyzwoleniu społecznym na to, żeby osoba taka wydawała polecenia, a inni się podporządkowują. Autorytet formalny to władza, która wynika z miejsca zajmowanego w hierarchii organizacyjnej. Wpływ to siła, która jedna osoba(agent wpływu) wydatkuje wobec innej osoby(adresat wpływu)aby uzyskać zmianę w zachowaniu adresata, wpływu jego opinii, postawie, celach, potrzebach, wartościach. Możliwości wpływu kierownika: -władza oparta na autorytecie(legalne prawo kierownika do wydawania poleceń) -władza oparta na nagrodach(możliwość kontrolowania i korzystania z nagród cenionych przez podwładnych) -władza oparta na przymusie(kierownicza kontrola i mozliwość stosowania kar) -władza oparta na kompetencjach(wiedza kierownika na tematy związane z zadaniem oraz jego kompetencje spostrzeganew przez podwładnych) -oparta na identyfikacji(lojalnośc podwładnych w stosunku do kierownika i pragnienie zadowolenia go przez swoje zachowanie) -oparta na info(może prowadzić do trwałych zmian zachowań, postaw, wartości adresata wpływu, w porównaniu z innymi źródłami wpływu może ona zmieniać struktury poznawcze adresata wpływu i w ten sposób uniezależnić się od wywierającego wpływ). Kierownik pełni władzę w organizacji formalnej(autorytet formalny związany ze stanowiskiem). Przywódca pełni władzę w grupie nieformalnej(podporządkowanie ze względu na cechy osobiste, a nie stanowisko). Cel działań: -celem działań kierowniczych jest utrzymanie stanu dotychczasowego, który zapewnia właściwe funkcjonowanie org. kierownik nastawiony jest na spokojne administrowanie, skupia swą uwagę na procesach i strukturze, interesuje się sprawami bieżącymi podejmując decyzje opiera się na wypróbowanych wcześniej wzorach; -celem działań przywódczych jest rozwój org. Przywódca ukierunkowany jest na innowacje i oryginalne sposoby działania, koncentruje uwagę na ludziach, rozpatruje problemy org. w długiej perspektywie czasu i poszukuje odpowiedzi na pytanie „co' i „dlaczego” ma być zrobione. Zarządzanie transakcyjne swoista wymiana świadczeń między kierownikiem a podwładnym. Posłuszeństwo podwładnych zależy od tego na ile wymianę tę uważają oni za ekwiwalentną. Zarządzanie transformacyjne polega na dokonywaniu zmian w org. przywództwo polega na umiejętności stworzenia wizji która jest w stanie zainspirowac i pociągnąć za sobą pracowników.

(…)

… stanu równowagi(między org. a jej otoczeniem, między elem. Systemu organizacyjnego) 2.przywództwa -motywowanie(istotne gdy wśród członków zespołu dominuje motywacja zewnętrzna) -formowanie(sposób formowania wzorców myślenia, rozwijanie motywacji zewnętrznej-indoktrynacja, rozwijanie motyw. Wewn.-nauczanie) -wspomaganie kultury(stworzenie i rozwijanie warstwy symbolicznej uczestnictwa ludzi w org…
… od podwładnych, imponuje inteligencją i umiejętnościami zawodowymi) 3.wizjoner(uwodzi zwolenników, roztacza przed nimi atrakcyjne i silnie motywujące cele, posiada charyzmę). Cechy podwładnych: doświadczenie, zdolności i kwalifikacje podwładnych są substytutem dla przywództwa instrumentalnego(wyznaczającego sposób zachowania podwładnych). Orientacja profesjonalna- substytut zarówno przywództwa instrumentalnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz