Przywództwo - definicja i podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przywództwo - definicja i podział - strona 1 Przywództwo - definicja i podział - strona 2 Przywództwo - definicja i podział - strona 3

Fragment notatki:

Przywództwo możemy rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Jako proces - wykorzystanie nie polegającego na przymusie wpływu do kształtowania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiągnięcie tych celów oraz pomagania w określaniu kultury grupy lub organizacji.
Jako właściwości - zestaw cech przypisywany jednostkom, które są postrzegane jako przywódcy.
Przywództwo jest oddziaływaniem na zachowania innych. Jest to rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jena osoba- przywódca - jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego, kto ulega mu z powodu więzi , jaka ich łączy,
społecznego stosunku , jaki zachodzi między nimi.
Przywództwo wiąże się z pewnymi szczególnymi cechami i zachowaniami osoby, której inni są skłonni zaufać i podporządkowywać się. Osoba ta ma zatem w konkretnej grupie społecznej autorytet, władzę , którą inni dobrowolnie akceptują.
Źródła władzy i przywództwa:
formalna pozycja kierownika w hierarchicznej strukturze ( kierownik wydaje polecenia, a podwładni je wykonują)
uczucie (miłość )
kompetencje fachowe (pracownicy działu konstrukcyjnego zwracają się z prośbą o wskazówki do zdolnego inżyniera z dużym doświadczeniem zawodowym)
4) osobowość ( robotnik cieszący się zaufaniem zostaje wylansowany na przywódcę strajku, staje na jego czele i kieruje kolegami
Przywódcy to osoby, które potrafią oddziaływać na zachowania innych bez potrzeby uciekania się do użycia siły; osoby akceptowane przez innych w roli przywódców. Przywództwo i zarządzanie - definicje te nie pokrywają się . Dla uchwycenia różnicy załączamy tabelę która pozwoli dostrzec i uchwycić różnicę w każdym elemencie w zależności od tego, czy patrzymy nań z punktu widzenia przywództwa, czy też zarządzania.
Organizacje aby skutecznie funkcjonować potrzebują zarówno zarządzania jak i przywództwa. Przywództwo jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym zmiany, a zarządzanie jest niezbędnym środkiem uzyskiwania systematycznych wyników. Zarządzanie w powiązaniu z przywództwem może wytworzyć systematyczne zmiany, a przywództwo w połączeniu z zarządzaniem pozwala na utrzymanie właściwego poziomu zgodności organizacji z jej otoczeniem.
Dla pełnego zrozumienia przywództwa trzeba w pełni pojąc i zrozumieć pojęcie władzy.
Władz a to zdolność do wpływania na zachowania innych.
Można posiadać władzę lecz z niej faktycznie nie korzystać --- np. trener piłkarski ma władzę posadzenia na ławkę rezerwowych zawodnika, którego wyniki odbiegają od wyników reszty zespołu. Trener rzadko kiedy jest zmuszony do korzystania z tej władzy gdyż zawonicy doskonale wiedzą, że trener nią dysponuje, i dokładają starań by utrzymać się w pierwszym składzie drużyny.


(…)

….
Władza odniesienia to osobista władza oparta na utożsamianiu się, naśladownictwie, lojalności lub charyzmie.
Władza odniesienia ma charakter abstrakcyjny w porównaniu do poprzednich które są stosunkowo konkretne i oparte na obiektywnych aspektach życia organizacji. Oparta jest na utożsamianiu się , naśladownictwie, lojalności i charyzmie. W pierwszym przypadku zwolennicy mogą reagować korzystnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz