Biotechnologia roślin - strona 2

note /search

Interferencja RNA- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1225

Ann. Acad. Med. Siles. 2005, 59, 3 PRACA POGLĄDOWA Magdalena Czajka-Uhryn1, Ilona Bednarek2 1 Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Genetycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 2 Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Interferencja ...

Oczyszczanie kwasow nukleinowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 224
Wyświetleń: 875

Analiza próbek spożywczych na zawartość Genetycznie Modyfikowanych Organizmów Rozdział 4 Izolacja i oczyszczanie DNA M. Somma WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE WELTGESUNDHEITSORGANISATION REGIONALBÜRO FÜR EUROPA ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE BUREAU REGIONAL DE L'EUR...

Test z genetyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

imię i nazwisko: nr kodu: LABGEN 70 grupa Proszę zapamiętać swój nr kodu !!! W wynikach kolokwium nie będą podane nazwiska tylko numery kodów !!! Wyniki na stronie www.dnagda.com/labgen.html Laboratorium z genetyki i inżynierii genetycznej – test wyboru 2005 Proszę postawić znak X w kwadraci...

Prezentacja układ oddechowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1764

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ruchy oddechowe: Wentylacja płuc to proces wymiany gazowej pomiędzy atmosferą, a gazem pęcherzykowym. Za proces ten odpowiedzialne są rytmiczne ruchy mięśni oddechowych. Ruch mięśni wywoł...

Hydroliza w biotechnologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Enzymy hydrolizujące fosfolipidy Konsekwencją posiadania wiązań estrowych jest ich podatność na enzymatyczną hydrolizę Produkty są różne w zależności od miejsca hydrolizy Wolne kwasy tłuszczowe, Kwasy fosfatydowe Lizofosfolipidy Diglicerydy Reszty polarne Ufosforylowane reszty polarne ...

Pytania - Produkcja żywności

 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1540

Zalety procesów biotechnologicznych w produkcji żywności Możliwość wytwarzania, przetwarzania i modyfikowania żywności, otrzymywania atrakcyjnych produktów spożywczych Możliwość wykorzystania produktów ubocznych i odpadów do celów spożywczych, paszowych, energetycznych itp. Duża wydajność proces,...

Lipidy i karotenoidy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1561

Lipidy Grupa związków organicznych, które są • Rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych* • Zawierające w swej cząsteczce długie reszty węglowodorowe • Pochodzą z żywych organizmów • Wykazują właściwości amfifilowe Lub Lipidy są to kwasy tłuszczowe i ich pochodne a także związki funkcjonalni...

Lipidy - alkohole i witaminy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Alkohole tłuszczowe Alifatyczne alkohole występują w postaci wolnej (lipidy kutykularne) lecz częściej są składnikiem estrów woskowych lub estrów glicerolu. Kilka z nich jest odpowiedzialnych za aromat zawierająych je produktów. Chemicznie są to normalne, rozgałęzione (mono i izoprenoidowo), nasy...

Lipidy - aminioalkohole chinony i fenole

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1610

Amino alkohole Ta rodzina lipidów prostych obejmuje najczęściej homologi najbardziej powszechnej  sfingozyny , C18-aminodiolu. Aminoalkohole występują zwykle w formie związanej – amidów kwasów tłuszczowych w  sfingolipidach  (ceramidy, sfingomielina, cerebrozydy). U bakterii, roślin i zwierząt wy...

Lipidy - sterole

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1274

Sterole Sterole to grupa lipidów nie ulegających zmydleniu i występujące u zwierząt i roślin. Lipidy te obejmują różne cząsteczki należące do alkoholi C27-C30, od greckiego  stereos –  stały. U kręgowców głównym sterolem jest C27 węglowy alkohol cholesterol , (od greckiego  chole  – żółć), szczeg...