Test z genetyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z genetyki - strona 1 Test z genetyki - strona 2 Test z genetyki - strona 3

Fragment notatki:

imię i nazwisko:
nr kodu: LABGEN 70
grupa .........................................
Proszę zapamiętać swój nr kodu !!! W wynikach kolokwium nie będą podane nazwiska tylko numery kodów !!!
Wyniki na stronie www.dnagda.com/labgen.html
Laboratorium z genetyki i inżynierii genetycznej – test wyboru 2005
Proszę postawić znak X w kwadracie obok prawidłowej odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
92-100%
84-92%
76-84%
68-76%
60-68%
0-60%

SKALA OCEN
bdb (5,0)
pdb (4,5)
db (4,0)
ddb (3,5)
dst (3,0)
ndst (2,0)
28-30 pkt.
26-27 pkt.
23-25 pkt.
21-22 pkt.
18-20 pkt.
0-17 pkt
1. Wodorotlenek sodowy stosowany w izolacji plazmidowego DNA metodą lizy alkalicznej
⌧ a) powoduje lizę komórek oraz denaturację DNA
b) powoduje lizę komórek i denaturację DNA plazmidowego, ale nie denaturuje DNA chromosomalnego
c) powoduje lizę komórek oraz renaturację DNA
d) podwyższa pH, przez co zabezpiecza DNA przed denaturacją
2.
Która odpowiedź jest FAŁSZYWA:
a) Sole chaotropowe, jak np. chlorowodorek guanidyny denaturują białka.

b) Sole chaotropowe, jak np. rodanek guanidyny denaturują białka.
c) Sole chaotropowe, jak np. chlorowodorek guanidyny powodują precypitację DNA na dnie plastikowej probówki.
d) Sole chaotropowe, jak np. chlorowodorek guanidyny ułatwiają wiązanie DNA z krzemionką.
3.
Aby przygotować 100 ml 8 M roztworu chlorowodorku guanidyny należy

a) odważyć 0,8 mola chlorowodorku guanidyny i rozpuścić w 100 ml wody
b) odważyć 0,8 mola chlorowodorku guanidyny i dodać wody do 100 ml
c) odważyć 8 moli chlorowodorku guanidyny i rozpuścić w 1000 ml wody, po czym podzielić na porcje 100 ml
d) odważyć 8 moli chlorowodorku guanidyny i dodać wody do 100 ml
4.

Zadaniem kwaśnego roztworu octanu potasu stosowanego w izolacji plazmidowego DNA jest :
a) wytrącenie białek
b) degradacja białek
c) wytrącenie DNA plazmidowego
d) rozpuszczenie białek
5.
Triton X-100 to detergent niejonowy, który w niskim stężeniu (np. 0,1%)

a) ułatwia działanie wielu enzymów, gdyż powoduje denaturację białek
b) ułatwia działanie wielu enzymów, gdyż zapobiega agregacji białek
c) ułatwia działanie wielu enzymów, gdyż sprzyja agregacji białek
d) utrudnia działanie polimerazy DNA, gdyż zapobiega agregacji białek
6.
Co wyróżnia wektory spośród innych fragmentów DNA
a) kolista forma

b) liniowa forma
c) możliwość replikacji w komórkach biorcy
d) możliwość trawienia enzymem restrykcyjnym w wybranym miejscu
7.
W stężonym buforze dodawanym do mieszaniny reakcyjnej PCR odpowiednią siłę jonową zapewnia przede wszystkim

a) MgCl2 w stężeniu 50 M
b) KCl w stężeniu 500 mM
c) KCl w stężeniu 50 mM
d) MgCl2 w stężeniu 5 mM
8.
Wybierz bufor do PCR, który należy dodać do reakcji w objętości równej dziesiątej części objętości końcowej
a) 100 mM Tris-HCl (pH 8.8, 25°C), 500 mM KCl, 1% Triton X-100, HgCl2 (50 mM)

b) 10 mM Tris-HCl (pH 8.8, 25°C), 50 mM KCl, 0,1% Triton X-100, MgSO4 (5 mM)
c) 100 mM Tris-HCl (pH 8.8, 25°C), 500 mM KCl, 1% Triton X-100, MgCl2 (50 mM)
d) 100

(…)

… wzajemnej orientacji tych fragmentów
d) tak, ale nie można zapewnić wzajemnej orientacji tych fragmentów
20.

W celu uzyskania wydajnej ekspresji genu NIE należy klonować
a) w miejsce BglII
b) w miejsce BamHI
c) np. w miejsce NdeI
d) pomiędzy miejsca HindIII-XhoI
2
21.
Wersenian dwusodowy, czyli EDTA

a) umożliwia działanie enzymów restrykcyjnych
b) zabezpiecza DNA przed nukleazami, gdyż chelatuje jony…
… (pH 8.8, 25°C), 50 mM KCl, 0,1% Triton X-100, MgSO4 (5 mM)
c) 100 mM Tris-HCl (pH 8.8, 25°C), 500 mM KCl, 1% Triton X-100, MgCl2 (50 mM)
d) 100 mM Tris-HCl (pH 8.8, 25°C), 500 mM KCl, 1% Triton X-100, MgSO4 (50 mM), 100 mM EDTA (zabezpiecza przed nukleazami)
9.
W celu analizy produktów PCR o wielkości około 500 pz metodą elektroforezy agarozowej należy przygotować żel
a) przez zagotowanie 5 g żółtej…
…, że końce 3’ obydwu fragmentów są ufosforylowane i jest obecne ATP
b) pod warunkiem, że końce 5’ przynajmniej jednego z tych fragmentów są ufosforylowane
c) pod warunkiem, że jest obecne ATP
d) pod warunkiem, że są to fragmenty DNA o końcach tępych lub kompatybilnych końcach lepkich
25.
Jak przygotować komórki kompetentne?
a) przez 30 s inkubację w lodzie, w roztworze chlorku wapnia
b) przez inkubację w 42°C, w roztworze chlorku wapnia

26.

c) przez kilkugodzinną inkubację w lodzie, w roztworze ATP
d) przez kilkugodzinną inkubację w lodzie, w roztworze chlorku wapnia
Efektywność wprowadzenia DNA do komórek E. coli w procesie transformacji
a) zależy od rozmiaru i ilości DNA oraz szczepu bakterii
b) jest bardzo niska w wypadku metylowanego DNA
c) jest bardzo niska w wypadku niemetylowanego DNA
d…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz