Nukleazy

Klasy enzymów

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr hab. Marian Bidziński
  • Biochemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1834

) - katalizujące reakcje przenoszenia grup funkcyjnych, 3) hydrolazy (nukleazy) - katalizujące reakcje hydrolizy...

Inżynieria genetyczna- wykład 8.1

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
  • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1785

, jeśli ją podda się trawieniu nukleazą S1. Jeśłi podda się ją trawieniu nukleazą S1 to co się stanie? Nukleaza S1...

Enzymy hydrolizujące nukleotydy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1638

i oligonukleotydy zakończone nukleotydem pirymidynowym z resztą fosforanową w pozycji 3' Nukleazy rozkładają...

Replikacja-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biologia komórki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 854

na poprzednim). Startery usuwane są przez nukleazę. Naprawcza polimeraza DNA uzupełnia te miejsca. Ligaza DNA...