Nukleazy

note /search

Klasy enzymów

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Biochemia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2401

) - katalizujące reakcje przenoszenia grup funkcyjnych, 3) hydrolazy (nukleazy) - katalizujące reakcje hydrolizy...

Inżynieria genetyczna- wykład 8.1

  • Politechnika Wrocławska
  • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2114

, jeśli ją podda się trawieniu nukleazą S1. Jeśłi podda się ją trawieniu nukleazą S1 to co się stanie? Nukleaza S1...

Enzymy hydrolizujące nukleotydy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1701

i oligonukleotydy zakończone nukleotydem pirymidynowym z resztą fosforanową w pozycji 3' Nukleazy rozkładają...

Replikacja-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Biologia komórki
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1057

na poprzednim). Startery usuwane są przez nukleazę. Naprawcza polimeraza DNA uzupełnia te miejsca. Ligaza DNA...