Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 9

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 819

Motywacja - stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. To wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy. 2. Motywow anie - Jedną z podstawowych funkcji w zarz...

Pracownik w przedsiebiorstwie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Pracodawca – jednostka organizacyjna (osoba prawna (przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, spółka, jednostka bez osobowości prawnej) lub osoba fizyczna (gdy zatrudnia min. 1 pracownika). Pracodawca to podmiot, który: a) nawiązuje stosunek pra...

Zarządzanie zasobami ludzkimi tematy prezentacji

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Tematyka zajęć z prezentacjami - zarządzanie zasobami ludzkimi II ZDL Pozyskiwanie pracowników do przedsiębiorstwaCharakterystyka rekrutacjiPodstawowe dokumenty aplikacyjne (CV, LM)Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - elementy autoprezentacjiIstota, ...

Analiza otoczenia organizacji - Makrootoczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

ANALIZA OTOCZENIA ORGANIZACJI Otoczenie organizacji jest zbiorem różnych elementów, zjawisk, procesów instytucji, które nie wchodzą w skład organizacji firmy, przedsiębiorstwa, ale wpływają na jej funkcjonowanie. Wszystkie elementy i zjawiska pozostają w jakichś relacjach z firmą, z organizacją. I...

Projekt przychodnia - system ocen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Borowska-Pietrzak
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ocena pracowników przychodni będzie polegała na porównaniu obrazu pracownika uzyskanego w wyniku obserwacji i analizy efektów pracy i (lub) zachowań, i (lub) postaw z obrazem wynikający...

Elastyczność organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi- prezentacja ...

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: CECHY CHARAKTERYSTYCZNE WSPÓŁCZESNEGO, GLOBALNEGO RYNKU PRACY: Zmniejszenie roli związków zawodowych i indywidualizacja relacji między firmą a pracownikiem, Wzrost znaczenia umiejętności i kapitału ludzkiego = potrzeba ciągłej edukacji o wysokie...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Adam Tworuszka
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2884

BUDOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY Działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku „pracodawcy z wyboru”. Miano takiego pracodawcy otrzymują firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko do rozwoju swojej kariery. Dlaczego potrzebne są takie działania?....

Zarządzenie zasobami ludzkimi- wykłady

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Poznań
 • dr Agnieszka Furmańska-Maruszak
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3969

Podstawy koncepcji ZZL: - rozwój koncepcji ZZL - pojęcie zasób ludzki - koncepcja ZZL I. Rozwój koncepcji ZZL ewolucja funkcji personalnej: - XIX/XX w. powstanie samodzielnej funkcji personalnej - dopasowanie zatrudnionych do istniejących struktur organizacyjnych - motywowanie poprzez za...

Analiza zasobów ludzkich

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1414

Analiza zasobów ludzkich   Analiza zasobów ludzkich - postępowanie badawcze polegające na dzieleniu tych zasobów na części lub wyodrębnieniu określonych ich cech, a następnie opisaniu wyodrębnionych elementów oraz wyjaśnieniu zachodzących między nimi związków i na tej podstawie formułowanie ocen...

Strategia: cechy, definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1162

Strategia Strategia , różne definicje: Tworzenie i utrzymywanie wartości dla odbiorcy Proces identyfikowania zmieniających się czynników konkurencyjności organizacji w dłuższym okresie oraz tworzenie odpowiednich planów działania Sposób, w jaki organizacja realizuje swoją misję   Cechy strate...