Analiza otoczenia organizacji - Makrootoczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza otoczenia organizacji - Makrootoczenie - strona 1 Analiza otoczenia organizacji - Makrootoczenie - strona 2 Analiza otoczenia organizacji - Makrootoczenie - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA OTOCZENIA ORGANIZACJI
Otoczenie organizacji jest zbiorem różnych elementów, zjawisk, procesów instytucji, które nie wchodzą w skład organizacji firmy, przedsiębiorstwa, ale wpływają na jej funkcjonowanie. Wszystkie elementy i zjawiska pozostają w jakichś relacjach z firmą, z organizacją. Istnieją co najmniej 3 powody, dla których analiza otoczenia i jego parametrów związane jest z interesem funkcjonowania firmy:
w otoczeniu znajdują się zasoby, których pozyskaniem zainteresowana jest firma,
w otoczeniu firma lokalizuje swoje wytwory działalności (bądź usługi)
otoczenie formułuje pod adresem podmiotów rynkowych określenie żądania co do ilości lub jakości produktów lub usług MAKROOTOCZENIE
DDDE
Najprostszy podział otoczenia firmy klasyfikuje je na tzw.: makrootoczenie i mikrootoczenie. Makrootoczenie określane jest również otoczeniem dalszym, a mikrootoczenie bliższym. Ilości składników (uczestników) oraz wpływ między nimi mówimy o otoczeniu prostym i złożonym.
OTOCZENIE PROSTE ma charakter stały i posiada następujące cechy:
rodzaj produktów lub usług w otoczeniu nie ulega zmianom
w technice i technologii wytwarzania nie zachodzą istotne zmiany, nie ma zatem innowacji
krąg dostawców i odbiorców rynkowych jest stały, nie pojawiają się nam konkurenci
system ekonomiczny (ład ekonomiczny, polityczny i społeczny nie podlega zakłóceniom, ma charakter utrwalony)
polityka gospodarcza i fiskalna jest ustabilizowana
OTOCZENIE ZMIENNE charakteryzuje się następującymi cechami:
liczba produktów lub usług polega częstym i permanentnym zmianom
w technice i technologii wytwarzania następują szybkie zmiany czego konsekwencjom są coraz krótsze cykle życia produktów
bardzo szybko przekształcają się i zmieniają gusty i upodobania klientów i w ślad za tym muszą się zmieniać upodobania uczestników rynku
następują częste zmiany w polityce państwa wobec organizacji gospodarczej
następują zmiany w postawach i wartościach ludzi
OTOCZENIE BURZLIWE stawia największe wymagania wobec uczestników rynku, które charakteryzują się tym, że wszystkie wyżej wymienione parametry ulegają bardzo często zakłóceniom, są bardzo trudne do przewidzenia, a podmioty rynkowe na ogół nie mają wpływu. Firma nie może kształtować polityki państwa.
ANALIZA MAKROOTOCZENIA Makrootoczenie to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego, że działa ono w określonym kraju lub regionie w określonych warunkach prawnych, ekonomicznych, społecznych a nawet w danej strefie klimatycznej.


(…)

otoczenia konkurencyjnego wchodzą wszystkie podmioty gospodarcze, które mają z przedsiębiorstwem powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne. D najważniejszych uczestników otoczenia konkurencyjnego zalicz się: dostawców
odbiorców
istniejącą lub potencjalną konkurencję
Cechą charakterystyczną jest to, że pomiędzy jego elementami a przedsiębiorstwem zachodzi sprzężenie zwrotne.
Podmioty otoczenia oddziaływają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz