Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 8

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 6

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Ze względu na interdyscyplinarny charakter ZZL, znajdują tu zastosowanie metody i techniki (ujęcie instrumentalne) wywodzące się z różnych dyscyplin (np.: socjologia i psychologia pracy, ergonomia, analiza ekonomiczna), np.: analiza pr...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 7

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Związek zawodowy jest organizacja powołaną do reprezentowania i obrony praw oraz interesów określonej grupy pracowników. Rola związków zawodowych wynika z nadanych im uprawnień na mocy ustawy. W myśl Ustawy o związkach zawodowych nadaje związkom zawodowym prawo do: obrony praw każdego pracownika ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 8

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

FORMY ELASTYCZNOŚCI ZEWNĘTRZNA (elastyczne kontrakty) •Outsourcing •Praca na czas określony •Agencje pracy tymczasowej •Dzielenie się pracownikami •Samozatrudnienie WEWNĘTRZNA (czasu pracy) •Praca w niepełnym wymiarze •Skompres...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 9

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Rozwój zasobów ludzkich (potencjału pracy) - wszelkie przedsięwzięcia, które prowadzą do wzrostu efektywności zasobów ludzkich oraz do podniesienia ich wartości rynkowej (w wymiarze nie adaptacji, ale ekspansji, polepszania zdolności do działania). Celem rozwoju potencjału pracy jest ciągłe dosko...

Zarządzanie zasobami ludzkimi- rodzaje umów o pracę

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Rodzaje umów o pracę: umowa na czas nie określony, umowa na czas określony, umowa na czas wykonywania określonej pracy, umowa na zastępstwo, umowa na okres próbny Elementy umowy o pracę: określenie stron umowy, rodzaj umowy, datę...

Zarządzanie zasobami ludzkimi zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 756

Zarządzanie kadrami - zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiągnięcie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników [T. Listwan] ZZL - określona koncepcja zarządzania w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstw, w której zasoby ludzkie postrzega się jako skła...

Zarządzanie kadrami test

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

ZARZĄDZANIE KADRAMI - PYTANIA TESTOWE Kadra rezerwowa interwencyjna: obejmuje pracowników przygotowanych do zastąpienia obecnych kierowników, Do technik selekcji kandydatów na stanowiska wykonawcze zalicza się; Wywiad, Sprawdziany umiejętności Cechą obecnego etapu rozwoju zarządzania zasobami ...

Zarządzanie kadrami pytania testowe

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

ZARZĄDZANIE KADRAMI - PYTANIA TESTOWE Kadra rezerwowa interwencyjna: obejmuje pracowników przygotowanych do zastąpienia obecnych kierowników, Do technik selekcji kandydatów na stanowiska wykonawcze zalicza się; Wywiad, Sprawdziany umiejętności Cechą obecnego etapu rozwoju zarządzania zasobami l...

Zarządzanie kadrami, polityka personalna

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

ZARZĄDZANIE KADRAMI - obejmuje ogól technik, narzędzi i procedur stosowanych do ukształtowania załogi sprawnie realizującej cele organizacji POLITYKA PERSONALNA - koncepcja na podstawie której zarządza się kadrami Polityka personal...

Polityka personalna

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

ZASADY POLITYKI PERSONALNEJ Są ujęte w różnej formie. Realizując politykę personalną musimy przestrzegać zarówno konstytucji jak i przepisów kodeksu pracy oraz przepisów, które są w prawie międzynarodowym. Pierwsza - ludzie są najważniejsi dla działania firmy a efektywne kierowanie jest podstawą...