zarządzanie zasobami ludzkimi tematy prezentacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie zasobami ludzkimi tematy prezentacji - strona 1

Fragment notatki:

Tematyka zajęć z prezentacjami - zarządzanie zasobami ludzkimi II ZDL Pozyskiwanie pracowników do przedsiębiorstwa

 • Charakterystyka rekrutacji
 • Podstawowe dokumenty aplikacyjne (CV, LM)
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - elementy autoprezentacji
 • Istota, etapy i instrumenty selekcji
 • Literatura podstawowa, dostępne źródła dotyczące pisania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy (w tym dokładnie o urlopach pracowniczych)
 • Dokumentacja pracownicza (akta osobowe)
 • Kodeks Pracy oraz dostępne źródła aktualne na dzień miesiąc odbywania zajęć
 • Stosunki pracy i odejścia pracowników z organizacji
 • Istota stosunków pracy, układów zbiorowych i zwolnień grupowych
 • Rola podmiotów polityki personalnej w (związków zawodowych, kierownictwa, rządu) w kształtowaniu stosunków pracy
 • Cele działalności i zakres uprawnień związków zawodowych oraz ZOZ
 • Derekrutacja personelu - istota, konsekwencje
 • Outsourcing i outplacement jako techniki wykorzystywane przy derekrutacji
 • Literatura podstawowa, Kodeks Pracy, dostępne źródła Wynagrodzenie jako element systemu motywowania
 • Istota i charakterystyka pojęć: motywacja i motywowanie w kontekście organizacji procesu motywowania w przedsiębiorstwie
 • Pojęcie płacy i wynagrodzenia
 • Przydatność wartościowania pracy w ustalaniu wysokości płacy
 • Formy i struktura płac
 • Literatura podstawowa
 • Audyt personalny i „mody" w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Istota, cele i rodzaje kontroli funkcji personalnej
 • Metody kontroli funkcji personalnej, podmioty kontroli
 • Gendering, równouprawnienie i inne ciekawe i „na topie" koncepcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Literatura podstawowa, dostępne źródła literaturowe, Internet dot. aktualnych koncepcji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz