tematy do zajęć z prezentacjami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
tematy do zajęć z prezentacjami - strona 1

Fragment notatki:


Tematyka zajęć z p rezentacj ami - zarządzanie zasobami ludzkimi II ZDL Pozyskiwanie pracowników do przedsiębiorstwa
Charakterystyka rekrutacji
Podstawowe dokumenty aplikacyjne (CV, LM)
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - elementy autoprezentacji
Istota, etapy i instrumenty selekcji
Literatura podstawowa, dostępne źródła dotyczące pisania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
Rozwój i doskonalenie pracowników Istota i znaczenie rozwoju pracowników
Badanie potrzeb szkoleniowych
Formy i metody doskonalenia kadr
Ocena efektywności szkoleń
Istota kariery zawodowej, zarządzanie karierą Literatura podstawowa, M.Kostera: Zarządzanie personelem (rozdział dot. kariery)
Oceny pracownicze
Istota i zastosowanie ocen pracowniczych
Kryteria i metody ocen pracowniczych
Celowość i wykorzystanie ocen pracowniczych
Niedoskonałości (błędy) ocen pracowniczych
Literatura podstawowa
Pracownik w przedsiębiorstwie
Formy prawne zatrudnienia (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, praca tymczasowa)
Rodzaje umów o pracę (warunki zastosowania, zasady wypowiedzenia)
Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy (w tym dokładnie o urlopach pracowniczych)
Dokumentacja pracownicza (akta osobowe)
Kodeks Pracy oraz dostępne źródła aktualne na dzień miesiąc odbywania zajęć
Stosunki pracy i odejścia pracowników z organizacji
Istota stosunków pracy, układów zbiorowych i zwolnień grupowych
Rola podmiotów polityki personalnej w (związków zawodowych, kierownictwa, rządu) w kształtowaniu stosunków pracy
Cele działalności i zakres uprawnień związków zawodowych oraz ZOZ
Derekrutacja personelu - istota, konsekwencje
Outsourcing i outplacement jako techniki wykorzystywane przy derekrutacji
Literatura podstawowa, Kodeks Pracy, dostępne źródła Wynagrodzenie jako element systemu motywowania
Istota i charakterystyka pojęć: motywacja i motywowanie w kontekście organizacji procesu motywowania w przedsiębiorstwie
Pojęcie płacy i wynagrodzenia
Przydatność wartościowania pracy w ustalaniu wysokości płacy
Formy i struktura płac
Literatura podstawowa
Audyt personalny i „mody” w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Istota, cele i rodzaje kontroli funkcji personalnej
Metody kontroli funkcji personalnej, podmioty kontroli
Gendering, równouprawnienie i inne ciekawe i „na topie” koncepcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Literatura podstawowa, dostępne źródła literaturowe, Internet dot. aktualnych koncepcji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz