Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 10

Zarządzanie zasobami ludzkimi - pojęcia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Kształtowanie wew firmy internistyczne/zew:ekster. Wynagrodzenie całkowity dochód pracownika wynikający z podjęcia wykonania określonej pracy . Różnia płaca wynagrodzenie =placa+korzyścipozapłacowe+korz. pozamaterialne Składnikiwynagrodzeń: płac...

Komunikacja w firmie-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

2009-11-21 Zarządzanie kadrami wykłady XIII Komunikacja w firmie Podstawowe pojęcia • Informacja – rodzaj zasobu, który pozwala na zwiększenie naszej wiedzy o nas i otaczającym świecie (Kisielnicki, Sroka, 1999, s. 13). • Komunikowanie – jest procesem transmitowania (przekazywania) zakodow...

Ocenianie pracowników-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

2009-10-25 Zarządzanie kadrami wykłady X Kryteria oceniania 1. Kwalifikacyjne 2. Efektywnościowe 3. Behawioralne 4. Psychologiczne Kryteria oceniania Kwalifikacyjne – ich celem jest mierzenie nabytej w trakcie nauki i pracy wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń niezbędnych do wykonyw...

Wykład - Formy zatrudnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 448

FORMY ZATRUDNIENIA Umowa o pracę; Umowa zlecenie; Umowa o dzieło; Praca tymczasowa; Inne formy umowy cywilnoprawnej (Umowa agencyjna, Umowa o prace nakładczą, Kontrakt menedżer...

Wykład - Hierarchia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Hierarchia - układ elementów jakieś struktury uporządkowany od najwyższych do najniższych według określonego kryterium, np. ważności. Hierarchia organizacyjna (organizational hierarch) - wewnętrzna struktura organizacji określająca stosunki nadrzędności i podporządkowania pomiędzy jej członkami. Na...

Wykład - Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1442

Instrumenty ZZL: krótko - i długookresowe planowanie personelu marketing personalny i dobór pracowników trening i rozwój personelu ocenianie efektów pracy bodźce materialne sondaże personelu badaniu rynku pracy Strategie personalne: strategia rozwoju strategia oceniania strategia administrowa...

Wykład - kierowanie zespołami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

KIEROWANIE ZESPOŁAMI EFEKTYWNY ZESPÓŁ = grupa ludzi, których umiejętności wzajemnie się uzupełniają, współpracujący nad osiągnięciem wspólnego celu; zaangażowanych w osiąganie wspólnych celów i progów efektywności oraz mających to samo podejście, za co są wspólnie odpowiedzialni. RODZAJE ZESPOŁÓW:...

Wykład - Komunikowanie w życiu zawodowym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

KOMUNIKOWANIE W ŻYCIU ZAWODOWYM OGÓLNE UCZUCIE = 7% SŁOWA + 38% WOKALIZACJA + 55% MIMIKA Według C. Sikorskiego skuteczna komunikacja zależy od podobnych umiejętności komunikacyjnych, postaw, stopnia i rodzaju wykształcenia, społecznych doświadczeń i kultury osobistej nadawcy i odbiorcy. ZASADY PROF...

Wykład - konflikty w ogranizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

KONFLIKTY W ORGANIZACJI konflikt = proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów (zaspokajania własnych potrzeb, realizacji interesów) przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie, bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążących do celów podobnych lub identycznych. Wyróżnia...

Wykład - Motywowanie pracowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW Motywowanie - proces pobudzania i utrwalania motywacji, proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi przez stwarzanie odpowiednich środków i możliwości realizacji ich potrzeb i wartości dla osiągnięcia celów organizacji. Motywacja do pracy powstaje...