Wybrane zagadnienia z filozofii - strona 2

note /search

Panpsychizm, Organom - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Panpsychizm , pogląd filozoficzny przypisujący całej materii nie tylko życie, lecz także naturę psychiczną (świadomość). Po raz pierwszy został sformułowany przez Talesa. W okresie średniowiecza zwolennikiem panpsychizmu był Siger z Brabancji...

Orfizm, ontologia - definicje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

Orfizm- mistyczny grecki kult religijny i filozoficzny, który swój początek wziął z mitów o Orfeuszu. Ontologia (gr. tó ón- byt)to nauka o szeroko rozumianym bycie. Synonimem tej nazwy jest metafizyka (nazwa pochodząca od pism Arystotelesa). Należy ona do nurtu filozofii teoretycznej, której począt...

Nihilizm - pojęcie i znaczenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2380

Nihilizm, postawa poznawcza i moralna, po raz pierwszy sformułowana w filozofii przez greckich sofistów, a głównie przez Gorgiasza z Leontionoi na Sycylii. Z jego dzieła O przyrodzie przechowały...

Pojęcia na egzamin - Naturalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

Naturalizm (fr. naturalisme) - kierunek w filozofii, którego celem jest wyjaśnienie rzeczywistości przyczynami naturalnymi, tłumaczący całość zjawisk działaniem praw przyrody. Naturalizm metafizyczny postuluje zwrócenie całej uwagi na człowieka i jego dzieła, bliski humanizmowi. Naturalizm bliski j...

Pojęcia na egzamin - Monada

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Monada - dla → Giordana Bruna niepowtarzalna w kształcie jednostka, samoistna część i obraz świata; wg → Leibniza to prosta → substancja składająca się na → byt, pożądająca, będąca zamknięt...

Szkoły kognitywistyczne, naturalistyczne i intuicjonistyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

I. Szkoły kognitywistyczne Uznają, iż sądy etyczne posiadają wartość logiczną. a) Szkoła naturalistyczna Naturalizm utrzymuje, iż terminy oraz sądy etyczne stanowią odpowiednio terminy oraz sądy opisowe, a tym, do czego się odnoszą, są "ce...

Szkoły niekognitywistyczne i emotywistyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

II. Szkoły niekognitywistyczne Utrzymują one, iż nie istnieje nic takiego jak wiedza etyczna, gdyż sądom tego rodzaju nie można przypisać logicznej wartości. a) Szkoła emotywistyczna Zwolennicy emotywizmu twierdzą, iż coś takiego jak prawda etyc...

Manicheizm i Makiawelizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Manicheizm , system filozoficzno-teologiczny, wyznanie i organizacja religijno-kościelna powstała w III w. na podłożu dualistycznej religii Zaratustry, która swoim zasięgiem objęła znaczne obszary Azji, północnej Afryki i Europy. Twórcą maniche...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

PANPSYCHIZM - pogląd na strukturę rzeczywistości przypisujący całej materii nie tylko właściwości życia, lecz także naturę świadomości, analogiczną do cech psychiki ludzkiej; wg Bruno: każda cząstka świata obdarzona jest życiem, które jest duchem (świadomością); wg La Mettrie: dusza jest substancją...

Pojęcia na egzamin - WARIABILIZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

WARIABILIZM - pogląd filozoficzny , według którego wszystko jest zmienne, czy też, jak to określił Heraklit z Efezu wszystko płynie ( gr. panta rhei ). UTYLITARYZM - ( łacińskie utilis - uży...