Historia książki polskiej - strona 2

note /search

Drukarze polscy z przełomu XVIII i XIX wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1260

Laura Chmura II s.s Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo PRACA SEMESTRALNA Z HISTORII KSIĄŻKI Drukarze polscy z przełomu XVIII/XIX wieku WARSZAWA Natan Nate Glücksberg W 1809 roku otworzył przy Krakowskim Przedmieściu największą księgarnię w Warszawie, a w 1819 roku otworzył nowoczesną druk...

Dynastie drukarzy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1736

Zagadnienie 16 Dynastie drukarzy. Elzewirowie Do masy uchodźców, którzy z przekonań religijnych, sympatii do kalwinizmu, opuszczali swe domy rodzinne, należał introligator z Lowanium Ludwik Elzewir (ok. 1540 - 1617), który w 1580 r. osiadł w Lejdzie. Miasto to bowiem posiadało rozbudowujący się u...

Elzewirowie i Didotowie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

ELZEWIROWIE Ludwik - uchodźca z pd Niderlandów, trafił do Lejdy, tam rozpoczyna działalność księgarską, ale swojej własnej oficyny nie zakłada, drukuje u innych drukarzy. Utrzymuje kontakty międzynarodowe: Frankfurt i Lipsk Miał synów: Macieja , Bonawenturę Ludwik II i Justyn przenoszą się do Ha...

Historia książki polskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1995

SYLABUS Nazwa przedmiotu : Historia książki polskiej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wydział Polonistyki, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Kod przedmiotu: WF.IP.e/1/9 Język przedmiotu: polski Grupa treści kształcenia, w ...

Introligatorstwo i oprawa książki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1085

Karolina Michalska Gr. IV In troligatorstwo i oprawa książki Technika oprawy dawnej : Oprawianie książki dawnej, podobnie jak i nowej, wymagało całego zespołu czynności, mianowicie: 1)uformowania i zszycia bloku książki 2)sporządzenia okładki i przytwierdzenia do niej książki 3)pokrycia i wy...

Kontrola ruchu wydawniczego w dawnych wiekach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302

KONTROLA RUCHU WYDAWNICZEGO W DAWNYCH WIEKACH - instytucje kontrola kościelna od soboru w Nicei (352r), gdzie pierwszy raz zakazano czytania określonych dzieł (głównie niekanonicznych ksiąg PŚ), zaczyna się w kościele cenzura represyjna bulle Innocentego VIII (1487), Aleksandra VI (1501) i V so...

Książka i drukarstwo w Polsce w XVII wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1561

KSIĄŻKA I DRUKARSTWO W POLSCE W XVII w. Początek XVII w . - wyraźna cezura w dziejach drukarstwa polskiego: wymierają wielcy drukarze renesansowi: Szarfenberg, Januszowic, Wirzbięta, nowe pokolenie - nie ma już tak wielkich indywidualności, n...

Książka ksylograficzna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1799

Zagadnienie 6 Książka ksylograficzna Na podstawie H. Szwejkowska Książka drukowana XV - XVIII wieku. Zarys historyczny, Warszawa 1987. Odkąd zaistniała książka, starano się aby zyskała ona jak największe grono odbiorców. Od tysięcy lat rozpowszechnianiem słowa pisanego trudniły się całe rzesze p...

Książka rękopiśmienna w działalności Kościoła

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

Książka rękopiśmienna w działalności Kościoła, uniwersytetów i użytkowników prywatnych. Do książki odnoszono się w Średniowieczu z ogromną czcią, a kopiowanie tekstów rękopiśmiennych traktowano jak zaszczyt. W średniowieczu książka była przedmiotem kultowym, bo zawierała teksty "święte"...

Książka w średniowieczu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

  1 Na czym pisano?    Średniowiecze przejęło z późnej starożytności materiał pisarski, którym był pergamin. Nazwa  pochodzi od miejscowości Pergamon w Azji Mniejszej, hellenistycznego ośrodka sztuki w IV-II  w. pne., znanego z produkcji tego artykułu.