Historia książki polskiej

note /search

Biblioteka zaluskich, elzewiry, Jakub Mortkowicz

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1260

Historia Biblioteki Załuskich nie rozpoczyna się z dniem jej otwarcia, już w latach 20-tych XVIII wieku można zaobserwować działania dążące do jej utworzenia. Nie da się jej także zamknąć datą wywiezienia zbiorów do Petersburga. Mimo iż nieliczne, pozostałości kolekcji można odnaleźć jeszcze dziś...

Biblioteki w Europie i w Polsce XV- XVIII - Biblioteka Królewska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1680

Biblioteki w Europie XV-XVII XV/ XVI * biblioteki prywatne - Petrara, Boccaccio (obfitowały w rękopisy starożytne) * biblioteki kupców weneckich, genuańskich, florenckich (rękopisy grecki, łacińskie, hebrajskie dla rozgorączkowanych uczonych i zbieraczy) * biblioteki klasztorne i kościelne *rozwó...

Biblioteki w okresie renesansu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

BIBLIOTEKI W OKRESIE RENESANSU W okresie odrodzenia pojawiają się nowi odbiorcy, użytkownicy książek. W czasach Jagiellonów nastąpił gwałtowny rozkwit gospodarczy państwa, rozwijała się kolonizacja pustych terenów, wzrastało zaludnienie, powstawały nowe miasta. Bogacili się kupcy i rzemieślnicy,...

Cenzura i typy druków w zaborze pruskim

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2058

Cenzura i typy druków w zaborze pruskim 1788 - edykt w Berlinie, od tego czasu istnieje oficjalnie wprowadzona cenzura prewencyjna, pierwsza próba ujednolicenia cenzury w państwie Hohenzollernów. Druki mogły być drukowane za zgodą władz. Kary: więzienie, kary pieniężne, niszczenie nakładu. Cenz...

Cenzura w królestwie polskim

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1470

Cenzura w księstwie warszawskim i królestwie polskim 1. Cenzura w Księstwie warszawskim: (istniejące w latach 1807-1815 państwo polskie, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości jak wszystkie państwa zachodniej Europy podporządkowane napoleońskiej Francji. Zostało stworzone przez Napoleona...

Cenzura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1659

CENZURA CENZURA [łac.], kontrola w dziedzinie publicznego przekazywania informa cji , ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań; polega na weryfikacji publikacji, widowisk, audycji radiowych, telewizyjnych itp., dokonywanej gł. przez organy państwowe lub kościelne z punktu wid...

Czystki w bibliotekach w latach 50.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

„naród bez książek to narób bez tożsamości” Czystki w bibliotekach śląskich w latach '50-tych Podstawowa idea: pozbyć się książek niepoprawnych ideologicznie. Po wojnie, a właściwie po przejściu władzy ('49) komuniści pozbywali się wszystkieg...

Drukarstwo europejskie w XVII w

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1414

Zagadnienie 12 Drukarstwo europejskie w XVII w. Na podstawie H. Szwejkowska Książka drukowana XV - XVIII wieku. Zarys historyczny, Warszawa 1987. XVII w. - przejawy życia kulturalnego tłumione przez długotrwałe wojny i walki wyznaniowe, dlatego twórczość literacka i sztuka typograficzna nie miał...

Drukarstwo na Zachodzie Europy w XVII wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1302

Część pierwsza: Drukarstwo na zachodzie Europy w wieku XVII Renesansowy głód na książkę w okresie baroku dalej wzrasta. Drukarze coraz częściej nie mogą poradzić sobie z nasyceniem rynku, dlatego też obniża się przeciętny poziom wydawanych publikacji. Mowa tutaj oczywiście o książkach najpopularn...

Drukarze polscy poza granicami kraju

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Drukarze polscy poza granicami kraju pierwszymi drukarzami w Polsce byli przeważnie Niemcy, tymczasem pionier ami druku byli także, działający w zach. i środkowej Europie, drukarze pochodzenia polskiego płd. Włochy i Hiszpania: Maciej z Moraw - ...