Biblioteki w okresie renesansu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biblioteki w okresie renesansu - strona 1 Biblioteki w okresie renesansu - strona 2

Fragment notatki:


BIBLIOTEKI W OKRESIE RENESANSU
W okresie odrodzenia pojawiają się nowi odbiorcy, użytkownicy książek. W czasach Jagiellonów nastąpił gwałtowny rozkwit gospodarczy państwa, rozwijała się kolonizacja pustych terenów, wzrastało zaludnienie, powstawały nowe miasta. Bogacili się kupcy i rzemieślnicy, co nie pozostawało bez wpływu na rozwój ich zainteresowań, wkrótce spora część zawarła bliskie kontakty z książką.Ta bowiem znacznie potaniała i przestała być produktem luksusowym. Coraz więcej osób interesowało się sprawami ustrojowymi, jako że polityka przestała być domeną elity. Szlachta dążyła do udziału w faktycznej władzy. Z tego względu wyrastało zainteresowanie historią i światem współczesnym i w związku z tym- na nowe lektury.
W okresie tym dominują utwory reformatorskie, innowiercze i antyreformatorskie. Ponadto występowała wszechstronność zainteresowań- zbierano fachowe prace medyczne, prawnicze, teologiczne- wszyscy chcieli być humanistami.
Mikołaj Czepiel - jeden z pierwszych polskich humanistów. Urodził się jako syn handlarza suknem. Studiował w Poznaniu, Krakowie i Rzymie. Jego biblioteka : obejmowała dzieła teologiczne i o tematyce kościelnej, dzieła dotyczące prawa rzymskiego, a w końcu - co świadczy o jego zamożności- przystąpił do zbierania dzieł weneckich edycji autorów greckich.(str. 85)
Maciej z Miechowa - nauczyciel Akademii Krakowskiej, wybitny uczony. Maciej z Miechowa jest autorem pierwszej polskiej drukowanej książki medycznej nt. epidemii, napisanej w związku z szerzącą się zarazą dżumy ( Contra saevam pestem regimen ). W 1522 wydał pierwszy polski poradnik medyczny, w którym zawarł m.in. wskazania dotyczące leczenia chorób zębów i jamy ustnej. ( Conservatio sanitatis ). Nie wszystkie jego teksty zostały wydane drukiem, m.in.: Consilium dla Spytka z Melsztyna - porada lekarska, dwie biografie biskupów krakowskich, życiorys Św. Jana Kantego , Traktat o zasadach śpiewu kościelnego z r. 1483, recepty alchemiczne, horoskop szkoły św. Anny i wreszcie Testament ( 1514 ), który jest bogatym źródłem informacji na temat życia Miechowity, jego legatów i fundacji, a także jego prywatnej biblioteki. Był także fundatorem szkół parafialnych, szpitali, kaplic, kościołów. Jego inne dzieła- Chronica Polonorum (1518, ocenzurowane- 1521), Traktat o dwóch Sarmacja ch , w którym przedstawił informacje na temat państwa moskiewskiego. Zgromadził jedną z największych podówczas bibliotek prywatnych, liczyła ona ok. 1000 pozycji, w 250 woluminach, miał ponadto zbiór map i numizmatów. W tym 105 rękopisów, mających charakter podręcznikowy lub były to kopie traktatów astrologicznych. Była mniej nowoczesna niż Czepiela- dominowali pisarze dawniejsi. Nie darował uczeli księgozbioru w całości, lecz podzielił go na części. Dzieła zostały zatem rozproszone- część trafiła do klasztorów, część do osób prywatnych.


(…)

…” Swestoniusza. Trudno dokładnie powiedzieć jak wyglądał księgozbiór Kopernika, jego podpis znajduje się bowiem tylko na 9 drukach, dalszych 7 pochodzi z daru Retyka. Najnowsze badania prowadzą do następujących wniosków: biblioteka uczonego składała się z co najmniej 39 pozycji w 26 woluminach. Dotyczyły one kilku dyscyplin, wśród których zdecydowanie przeważała astronomia i astrologia(20 pozycji), następne miejsce zajmowała medycyna(9), dalsze matematyka (4) oraz geografia (2), fizyka (2) i filologia z filozofią (2). Książki Kopernika zostały wywiezione w czasie Potopu Szwedzkiego, gdzie z Biblioteki Królewskiej wędrowały do rąk prywatnych, a część została wywieziona do Rzymu razem z królową Krystyną. Dziś w postaci mikrofilmowej znajdują się w kraju, w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Toruńskiego.
Piotr…
… książkowe. Jego księgozbiór określa się jako nowoczesny, rękopisy nie są liczne. Znajdowały się tam dzieła dotyczące spraw światopoglądowych (patrystyka, biblistyka, literatura polemiczna), a także księgi liturgiczne i antyprotestanckie. Ponadto interesowała go astrologia, horoskopy, medycyna, filologia, historia. Na marginesach są notatki., korekty, poprawiał błędy drukarskie. TESTAMENT - księgozbiór…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz