Cenzura w królestwie polskim

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cenzura w królestwie polskim - strona 1 Cenzura w królestwie polskim - strona 2 Cenzura w królestwie polskim - strona 3

Fragment notatki:


Cenzura w księstwie warszawskim i królestwie polskim
1. Cenzura w Księstwie warszawskim: (istniejące w latach 1807-1815 państwo polskie, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości jak wszystkie państwa zachodniej Europy podporządkowane napoleońskiej Francji. Zostało stworzone przez Napoleona I na mocy traktatów pokojowych podpisanych 7 i 9 lipca 1807 w Tylży z ziem drugiego, trzeciego i części pierwszego zaboru pruskiego, w 1809 powiększone o ziemie pierwszego i trzeciego zaboru austriackiego). Orga nizacja i nadzór cenzury : Aleksander Potocki - dyrektor Policji
Cenzor generalny - Jędrzej Horodyski
Cenzura, na wzór francuski, miała charakter dychotomiczny (dwudzielny).
Dychotomia podziału: Minister spraw wewnętrznych - cenzura książek o treści politycznej
Minister Policji - cenzura gazet i periodyków o treści politycznej
Ponadto każda gazeta miała swojego cenzora, od którego musiała uzyskiwać zgodę na druk
Każda publikacja musiała być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Jeśli tekst był wydany anonimowo, za jego treść odpowiadał drukarz.
Ogólny charakter cenzury: Dość ostra
Większą wagę przywiązywano do prasy
Funkcja propagandowa - tworzenie pozytywnego wizerunku Francji
Sam Napoleon chciał znać treść gazet, przekazywał zalecenia dotyczące cenzury
Rezydenci księstwa warszawskiego: Serra - wg niego, zadaniem cenzury jest funkcja kreatywna, a nie kontrolna, dążył do przeobrażenia aparatu cenzorskiego na wzór francuskiego biura prasowego
1811 - rezydentem zostaje Bignon - posiadał on inną wizję funkcjonowania cenzury - bezpośrednie nadzorowanie redakcji, oraz ostra kontrola treści przeznaczonych do publikacji.
1809 r. - wojna francusko-austriacka
Księstwo warszawskie dostaje się pod okupację austriacką, cenzura francuska przestaje istnieć, jej miejsce zajmuje austriacka - ostrzejsza, również służąca celom propagandowym (promować pozytywny wizerunek Austrii)
1813r . - Rosjanie zajmują Warszawę, rozpoczyna się okupacja rosyjska. Ros. cenzura w tym czasie nie była uciążliwa, Rosjanie przekonywali Polaków do wizji Królestwa Polskiego pod berłem Rosji. 1814r .- car Aleksander I wydaje w Paryżu dekret, na mocy którego kontrola gazet i książek w Ks. Warszawskim miała podlegać radcy tajnemu Rady Tymczasowej Tomaszowi Wawrzeckiemu 1815 - utworzenie Królestwa Polskiego (in. Królestwo Kongresowe, terytorium o ograniczonej autonomii, pozostające w unii personalnej z Rosją, stworzone na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego z 1815 na części terytorium Księstwa Warszawskiego.), car Aleksander I ogłosił konstytucję,

(…)

… I - car potwierdził, że cenzura ma być surowa i sprawna. Rozwijał się nielegalny obieg tekstów polskich, które często przepisywano ręcznie.
Powstanie listopadowe - w czasie jego trwania, przez parę miesięcy nie było cenzury, istniał rząd tymczasowy. Ze zniesienia cenzury nie byli zadowoleni wszyscy Polacy, gdyż pozwoliło to na krytykę powstania. Józef Chłopicki - zwolennik cenzury, chciał, by każda…
… i jej struktury:
projekt stworzenia instytucji cenzorów - doradców, do których zaleceń autor mógł, lecz nie musiał się stosować. cenzurę prewencyjną wprowadzono w 1819 roku
1820r. - utworzono Komitet Cenzury, który znów był instytucją o charakterze tymczasowym
Cenzura się zaostrza i pozostaje b. surowa do powstania listopadowego w 1830r. 1822r. - ostatnia reorganizacja cenzury przed powstaniem listopadowym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz