Historia Gospodarcza - strona 9

Rewolucja przemysłowa w Anglii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Rewolucja przemysłowa w Anglii.   Rewolucja przemysłowa oraz zwycięstwo zasad liberalizmu gospodarczego umocniły rolę przemysłu i górnictwa w gospodarce. Spadał natomiast udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego. Rewolucja p...

Starożytność-historia gospodarcza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

HISTORIA GOSPODARCZA     1.PRZEDMIOT HISTORII GOSPODARCEJ I JEJ ZNACZENIE DLA EKONOMISTÓW   Historia gospodarcza zajmuje się procesami tworzenia i podziału dochodu społecznego w danym okresie historycznym, na danym terytorium. Jes...

Gospodarka Polski i świata w 1918-1928-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1365

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład VI – Gospodarka Polski i świata w 1918 - 1928 1) Problemy gosp. światowej po I wojnie światowej: Po zakończeniu wiele problemów różnej natury: politycznej, gospodarczej. Jednym z nich był brak towarów i dewiz po wojnie. USA musiało pomagać Ali...

Industrializacja i kolektywizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1792

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład XI - Industrializacja i kolektywizacja Okres krótki, ale wiele ważnych wydarzeń! 1) Gospodarka światowa w szczytowym okresie „Zimnej wojny”: Szybki wzrost produkcji, a zwłaszcza w krajach kapitalistycznych o ok. 5%, liderami byli Japonia i RFN...

Interwencjonizm państwowy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 952

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład VIII – Interwencjonizm państwowy 1) Interwencjonizm państwowy w czołowych krajach kapitalistycznych: Konsekwencje kryzysu gosp.: zmiany produkcji, nieprzyjemne zjawiska społeczne, wpływ na ludzi biznesu, zmiany poglądów ekonomistów. Wielki kry...

Kryzys i rozpad gospodarki centralnie planowanej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 784

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład XIV – Kryzys i rozpad gospodarki centralnie planowanej 1. Ewolucja gospodarki światowej:         1979/80 r. – Następuje załamanie koniunktury, której przyczyną był wzrost cen ropy naftowej. Wzrastają również ceny innych surowcó...

Najważniejsze daty-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2170

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Najważniejsze daty (materiał do kolokwium) XVw. – rozwój gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej XVw. – akumulacja pierwotna w Anglii (faza pierwsza) XVIIw. – rozwój gospodarki rynkowej...

Ograniczone reformy gospodarki kolektywnej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład XII - Ograniczone reformy gospodarki kolektywnej 1) Kierunki rozwoju poszczególnych rejonów świata: Nastąpiły poważne zmiany w stosunkach międzynarodowych, ze względu na ocieplenie stosunków państw, biorących udział „Zimnej Wojnie”. Rok 1956 ...

Początki kapitalizmu monopolistycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1736

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład IV – Początki kapitalizmu monopolistycznego 1) Istotne cechy gospodarki monopolistycznej: Rosła produkcja - rosły zyski, dochody, niektórzy właściciele pomnażali swoje kapitały i majątki, co umożliwiało dalszy rozwój. Część kapitalistów uważał...

Powrót do gospodarki rynkowej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

Dr. Andrzej Pieczewski Historia Gospodarcza Wykład XV – Powrót do systemu rynkowego 1. Gospodarka światowa po załamaniu się systemu komunistycznego:             Załamanie systemu komunistycznego wywarło wpływ na kształtowanie stosunków międzynarodowych Rosja zostaje moc...